Azure mgmt. demo

Sidst opdateret: 11-08-2017

Deploys Azure mgmt with attached workload

Denne ARM-skabelon (Azure Resource Manager) blev oprettet af et medlem af communityet og ikke af Microsoft. Hver ARM-skabelon er givet i licens til dig under en licensaftale med ejeren af skabelonen og ikke med Microsoft. Microsoft kan ikke gøres ansvarlig for de ARM-skabeloner, der leveres og gives i licens af communitymedlemmer, og vi undersøger dem ikke for sikkerhed, kompatibilitet eller ydeevne. ARM-skabeloner fra communytiet understøttes ikke af noget eller nogen Microsoft-supportprogram eller -tjeneste, og de stilles til rådighed, SOM DE ER, uden nogen former for garanti.

Parametre

Parameternavn Beskrivelse
omsRecoveryVaultName Assign a name for the ASR Recovery Vault
omsRecoveryVaultRegion Specify the region for your Recovery Vault
omsWorkspaceName Assign a name for the Log Analytic Workspace Name
omsWorkspaceRegion Specify the region for your Workspace
omsAutomationAccountName Assign a name for the Automation account
omsAutomationRegion Specify the region for your Automation account
instanceCount Specify the number of VMs to create
vmNameSuffix Assing a suffix for the VMs you will create
platform Select the OS type to deploy
vmSize (ingen beskrivelse tilgængelig)
username (ingen beskrivelse tilgængelig)
pwd (ingen beskrivelse tilgængelig)
vmResourceGroup (ingen beskrivelse tilgængelig)

Brug skabelonen

PowerShell

New-AzureRmResourceGroupDeployment -Name <deployment-name> -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/azure/azure-quickstart-templates/master/azmgmt-demo/azuredeploy.json
Installér og konfigurer Azure PowerShell

Kommandolinje

azure config mode arm
azure group deployment create <my-resource-group> <my-deployment-name> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/azure/azure-quickstart-templates/master/azmgmt-demo/azuredeploy.json
Installér og konfigurer Azure-kommandolinjegrænsefladen til flere platforme