Spring over navigation

The Azure Quickstart templates are currently available in English

OMS ASR Solution

Sidst opdateret: 21-05-2021

Enables the ASR (v2) Solution in OMS

Denne ARM-skabelon (Azure Resource Manager) blev oprettet af et medlem af communityet og ikke af Microsoft. Hver ARM-skabelon er givet i licens til dig under en licensaftale med ejeren af skabelonen og ikke med Microsoft. Microsoft kan ikke gøres ansvarlig for de ARM-skabeloner, der leveres og gives i licens af communitymedlemmer, og vi undersøger dem ikke for sikkerhed, kompatibilitet eller ydeevne. ARM-skabeloner fra communytiet understøttes ikke af noget eller nogen Microsoft-supportprogram eller -tjeneste, og de stilles til rådighed, SOM DE ER, uden nogen former for garanti.

Parametre

Parameternavn Beskrivelse
omsLogAnalyticsWorkspaceName Create new or refer to an existing Log Analytic Workspace
omsAutomationAccountName Use an existing Automation account or create a new
location Location for all resources.
ingestScheduleGuid GUID for the schedule creation - create a unique before deploy
_assetLocation Path of the template folder.

Brug skabelonen

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/demos/asr-oms-monitoring/azuredeploy.json
Installér og konfigurer Azure PowerShell

Kommandolinje

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/demos/asr-oms-monitoring/azuredeploy.json
Installér og konfigurer Azure-kommandolinjegrænsefladen til flere platforme