The Azure Quickstart templates are currently available in English

Apprenda 6.0 Small Cluster

Sidst opdateret: 15-08-2018

This is the express version of Apprenda, running a three-node cluster of Apprenda

Denne ARM-skabelon (Azure Resource Manager) blev oprettet af et medlem af communityet og ikke af Microsoft. Hver ARM-skabelon er givet i licens til dig under en licensaftale med ejeren af skabelonen og ikke med Microsoft. Microsoft kan ikke gøres ansvarlig for de ARM-skabeloner, der leveres og gives i licens af communitymedlemmer, og vi undersøger dem ikke for sikkerhed, kompatibilitet eller ydeevne. ARM-skabeloner fra communytiet understøttes ikke af noget eller nogen Microsoft-supportprogram eller -tjeneste, og de stilles til rådighed, SOM DE ER, uden nogen former for garanti.

Parametre

Parameternavn Beskrivelse
platformAdminFirstName This is the first name of the platform administrator.
platformAdminLastName This is the last name of the platform administrator
platformAdminEmailAddress This is the email address of the platform administrator. This will be used to log in.
platformAdminPassword This is the password of the platform administrator. This will be used to log in.
adminUsername This is the username of the administrative account.
adminPassword This is the password of the administrative account.
storageAccountType Storage Account type
vmSize The size of the virtual machine.
vmName This is the name of the virtual machine.

Brug skabelonen

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/apprenda60-small/azuredeploy.json
Installér og konfigurer Azure PowerShell

Kommandolinje

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/apprenda60-small/azuredeploy.json
Installér og konfigurer Azure-kommandolinjegrænsefladen til flere platforme