Spring over navigation

The Azure Quickstart templates are currently available in English

Azure Application Gateway Log Analyzer using GoAccess

af rajajip
Sidst opdateret: 24-05-2021

This template uses the Azure Linux CustomScript extension to deploy an Azure Application Gateway Log Analyzer using GoAccess. The deployment template creates an Ubuntu VM, installs Application Gateway Log Processor, GoAccess, Apache WebServer and configures it to analyze Azure Application Gateway access logs.

Denne ARM-skabelon (Azure Resource Manager) blev oprettet af et medlem af communityet og ikke af Microsoft. Hver ARM-skabelon er givet i licens til dig under en licensaftale med ejeren af skabelonen og ikke med Microsoft. Microsoft kan ikke gøres ansvarlig for de ARM-skabeloner, der leveres og gives i licens af communitymedlemmer, og vi undersøger dem ikke for sikkerhed, kompatibilitet eller ydeevne. ARM-skabeloner fra communytiet understøttes ikke af noget eller nogen Microsoft-supportprogram eller -tjeneste, og de stilles til rådighed, SOM DE ER, uden nogen former for garanti.

Parametre

Parameternavn Beskrivelse
adminUsername Username you want to use for the VM the template creates
vmSize Size of the VM
dnsNameForPublicIP The DNS name (prefix) you want to use for the VM to map against its public IP
appGwAccessLogsBlobSasUri The SAS URL connection string for the storage account blog where your Application Gateway Access Logs are stored
filterRegexForAppGwAccessLogs A regex to use to filter the Application Gateway Access Logs to a specific subset. For example, if you have multiple application gateways publishing logs to the same storage account blob, and you only want GoAccess to surface traffic stats for say one of the Application Gateways, you can provide a regex for this field to filter to just that instance.
location Location for all resources.
_artifactsLocation The base URI where artifacts required by this template are located including a trailing '/'
_artifactsLocationSasToken The sasToken required to access _artifactsLocation. When the template is deployed using the accompanying scripts, a sasToken will be automatically generated. Use the defaultValue if the staging location is not secured.
authenticationType Type of authentication to use on the Virtual Machine. SSH key is recommended.
adminPasswordOrKey SSH Key or password for the Virtual Machine. SSH key is recommended.

Brug skabelonen

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/demos/application-gateway-logviewer-goaccess/azuredeploy.json
Installér og konfigurer Azure PowerShell

Kommandolinje

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/demos/application-gateway-logviewer-goaccess/azuredeploy.json
Installér og konfigurer Azure-kommandolinjegrænsefladen til flere platforme