The Azure Quickstart templates are currently available in English

Create an Application Gateway

Sidst opdateret: 14-05-2021

This template creates an application gateway in a virtual network and sets up load balancing rules for any number of virtual machines

Denne ARM-skabelon (Azure Resource Manager) blev oprettet af et medlem af communityet og ikke af Microsoft. Hver ARM-skabelon er givet i licens til dig under en licensaftale med ejeren af skabelonen og ikke med Microsoft. Microsoft kan ikke gøres ansvarlig for de ARM-skabeloner, der leveres og gives i licens af communitymedlemmer, og vi undersøger dem ikke for sikkerhed, kompatibilitet eller ydeevne. ARM-skabeloner fra communytiet understøttes ikke af noget eller nogen Microsoft-supportprogram eller -tjeneste, og de stilles til rådighed, SOM DE ER, uden nogen former for garanti.

Parametre

Parameternavn Beskrivelse
virtualNetworkName Virtual Network name
vnetAddressPrefix Virtual Network address range
subnetName Subnet Name
subnetPrefix Subnet prefix
applicationGatewayName Application Gateway name
applicationGatewaySize Application Gateway size
applicationGatewayInstanceCount Application Gateway instance count
frontendPort Application Gateway front end port
backendPort Application Gateway back end port
backendIPAddresses Backend pool ip addresses
cookieBasedAffinity Cookie based affinity
location Location for all resources.

Brug skabelonen

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.network/application-gateway-create/azuredeploy.json
Installér og konfigurer Azure PowerShell

Kommandolinje

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.network/application-gateway-create/azuredeploy.json
Installér og konfigurer Azure-kommandolinjegrænsefladen til flere platforme