App Service Environment with Plan and Logic App

Sidst opdateret: 22-05-2015

Omkostningsestimat

$74.4000000000

Anslåede månedlige omkostninger

Få at vide, hvordan dette blev beregnet, og tilpas det til dine behov

Prisberegner

This template creates an ASE on a pre-existing VNET based and then creates an AppService plan allowing deployment of Web, API, Mobile and Logic apps onto a VNET hosted AppsServices instance

Denne ARM-skabelon (Azure Resource Manager) blev oprettet af et medlem af communityet og ikke af Microsoft. Hver ARM-skabelon er givet i licens til dig under en licensaftale med ejeren af skabelonen og ikke med Microsoft. Microsoft kan ikke gøres ansvarlig for de ARM-skabeloner, der leveres og gives i licens af communitymedlemmer, og vi undersøger dem ikke for sikkerhed, kompatibilitet eller ydeevne. ARM-skabeloner fra communytiet understøttes ikke af noget eller nogen Microsoft-supportprogram eller -tjeneste, og de stilles til rådighed, SOM DE ER, uden nogen former for garanti.

Parametre

Parameternavn Beskrivelse
environmentName The name to use for the new AppService Environment
ipSslAddressCount The number of IP Addresses to create for the environment
worker1Size The size of VM to use for Worker Pool 1
worker1count The number of VM to use for Worker Pool 1
worker2Size The size of VM to use for Worker Pool 2
worker2count The number of VM to use for Worker Pool 2
frontendSize The size of VM to use for FrontEnd Pool
frontendCount The number of VM to use for FrontEnd Pool
worker3Size The size of VM to use for Worker Pool 3
worker3count The number of VM to use for Worker Pool 3
vnetName The name of the VNET onto which to deploy the environment
vnetResourceGroupName The name of the Resource Group to which the VNET has been deployed
subnetName The name of the Subnet onto which to deploy the environment
serverFarmName The name of the AppService Plan to create
serverFarmSKU The SKU of the AppService Plan to create
serverFarmWorkerSize The size of the AppService Plan worker VMs
logicAppName The name of the Logic App to create

Brug skabelonen

PowerShell

New-AzureRmResourceGroupDeployment -Name <deployment-name> -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/azure/azure-quickstart-templates/master/app-service-environment-serviceplan-logicapp/azuredeploy.json
Installér og konfigurer Azure PowerShell

Kommandolinje

azure config mode arm
azure group deployment create <my-resource-group> <my-deployment-name> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/azure/azure-quickstart-templates/master/app-service-environment-serviceplan-logicapp/azuredeploy.json
Installér og konfigurer Azure-kommandolinjegrænsefladen til flere platforme