Spring over navigation

Azure hurtig start-skabelonerne er i øjeblikket tilgængelige på engelsk

App Configuration

Sidst opdateret: 17-03-2022

This template creates a new Azure App Configuration store with two key-values.

Denne ARM-skabelon (Azure Resource Manager) blev oprettet af et medlem af communityet og ikke af Microsoft. Hver ARM-skabelon er givet i licens til dig under en licensaftale med ejeren af skabelonen og ikke med Microsoft. Microsoft kan ikke gøres ansvarlig for de ARM-skabeloner, der leveres og gives i licens af communitymedlemmer, og vi undersøger dem ikke for sikkerhed, kompatibilitet eller ydeevne. ARM-skabeloner fra communytiet understøttes ikke af noget eller nogen Microsoft-supportprogram eller -tjeneste, og de stilles til rådighed, SOM DE ER, uden nogen former for garanti.

Parametre

Parameternavn Beskrivelse
configStoreName Specifies the name of the App Configuration store.
location Specifies the Azure location where the app configuration store should be created.
keyValueNames Specifies the names of the key-value resources. The name is a combination of key and label with $ as delimiter. The label is optional.
keyValueValues Specifies the values of the key-value resources. It's optional
contentType Specifies the content type of the key-value resources. For feature flag, the value should be application/vnd.microsoft.appconfig.ff+json;charset=utf-8. For Key Value reference, the value should be application/vnd.microsoft.appconfig.keyvaultref+json;charset=utf-8. Otherwise, it's optional.
tags Adds tags for the key-value resources. It's optional

Brug skabelonen

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.appconfiguration/app-configuration-store-kv/azuredeploy.json
Installér og konfigurer Azure PowerShell

Kommandolinje

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.appconfiguration/app-configuration-store-kv/azuredeploy.json
Installér og konfigurer Azure-kommandolinjegrænsefladen til flere platforme