The Azure Quickstart templates are currently available in English

Create a multi-region Premium tier API Management service

Sidst opdateret: 29-04-2021

This template demonstrates how to create API Management service with additional locations. The primary location is the same as location of the resource group. For Additional locations, the template shows NorthCentralUs and East US2. The primary location should be different from additional locations

Denne ARM-skabelon (Azure Resource Manager) blev oprettet af et medlem af communityet og ikke af Microsoft. Hver ARM-skabelon er givet i licens til dig under en licensaftale med ejeren af skabelonen og ikke med Microsoft. Microsoft kan ikke gøres ansvarlig for de ARM-skabeloner, der leveres og gives i licens af communitymedlemmer, og vi undersøger dem ikke for sikkerhed, kompatibilitet eller ydeevne. ARM-skabeloner fra communytiet understøttes ikke af noget eller nogen Microsoft-supportprogram eller -tjeneste, og de stilles til rådighed, SOM DE ER, uden nogen former for garanti.

Parametre

Parameternavn Beskrivelse
apiManagementServiceName Name of the API Management service.
publisherEmail The email address of the owner of the service
publisherName The name of the owner of the service
sku The pricing tier of this API Management service
skuCount The instance size of this API Management service.
location Location of the primary region of API Management service.
additionalLocations Additional Locations to setup the ApiManagement gateway.
disableGatewayInAdditionalLocation Ability to enable/disable Gateway proxy in any region including primary region.
minApiVersionToAllowOnControlPlane Minimum Api-Version to allow on all clients to Control Plane to prevent users with read-only permissions from accessing service secrets.

Brug skabelonen

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.apimanagement/api-management-create-with-multiregion/azuredeploy.json
Installér og konfigurer Azure PowerShell

Kommandolinje

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.apimanagement/api-management-create-with-multiregion/azuredeploy.json
Installér og konfigurer Azure-kommandolinjegrænsefladen til flere platforme