Spring over navigation

Ansible Tower on RHEL

Sidst opdateret: 10-08-2018

This Azure quickstart template deploys a Ansible Tower Solution on Azure Virtual Machines running RHEL 7.2. Template will build everything starting from Azure Infrastructure components to Ansible Tower and Clients installation, configuration etc and will deploy one Ansible tower server vm and 2 clients.Ansible Tower by Red Hat helps you scale IT automation, manage complex deployments and speed productivity. Centralize and control your IT infrastructure with a visual dashboard, role-based access control, job scheduling and graphical inventory management

Denne ARM-skabelon (Azure Resource Manager) blev oprettet af et medlem af communityet og ikke af Microsoft. Hver ARM-skabelon er givet i licens til dig under en licensaftale med ejeren af skabelonen og ikke med Microsoft. Microsoft kan ikke gøres ansvarlig for de ARM-skabeloner, der leveres og gives i licens af communitymedlemmer, og vi undersøger dem ikke for sikkerhed, kompatibilitet eller ydeevne. ARM-skabeloner fra communytiet understøttes ikke af noget eller nogen Microsoft-supportprogram eller -tjeneste, og de stilles til rådighed, SOM DE ER, uden nogen former for garanti.

Parametre

Parameternavn Beskrivelse
vmAnsibleTowerUsername Username for virtual machine that will have ansible tower installed
sshKeyData Enter ssh rsa public key file string data.
ansibleTowerAdminPassword Password for ansible tower console admin(min length:5)
ansibleTowerDatabasePassword Password for ansible tower database(min length:5)
vmClientUsername Username for client vm's
vmClientPassword Password for client vm's
remoteAllowedCIDR Enter Public IP CIDR to allow for accessing the deployment.Enter in 0.0.0.0/0 format. You can always modify these later in NSG Settings
_artifactsLocation The base URI where artifacts required by this template are located. When the template is deployed using the accompanying scripts, a private location in the subscription will be used and this value will be automatically generated.
_artifactsLocationSasToken The sasToken required to access _artifactsLocation. When the template is deployed using the accompanying scripts, a sasToken will be automatically generated.Leave blank if unsure
location Location for all resources.

Brug skabelonen

PowerShell

New-AzureRmResourceGroupDeployment -Name <deployment-name> -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/ansible-tower-rhel/azuredeploy.json
Installér og konfigurer Azure PowerShell

Kommandolinje

azure config mode arm
azure group deployment create <my-resource-group> <my-deployment-name> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/ansible-tower-rhel/azuredeploy.json
Installér og konfigurer Azure-kommandolinjegrænsefladen til flere platforme