The Azure Quickstart templates are currently available in English

Setup Ansible to efficiently manage N Linux VMs

af G-Man
Sidst opdateret: 19-06-2018

This advanced template deploys N Linux VMs ( Ubuntu) and it configures Ansible so you can easily manage all the VMS from the Ansible Controller VM. Additionally, it will execute an ansible Playbook that creates a RAID with all the available data disks. Don't suffer more pain configuring and managing all your VMs , just use Ansible! Ansible is a very powerful masterless configuration management system based on SSH. Do you need 1 or 10 or 100 VMs? It won't make any difference with Ansible playbooks, just apply consistent configuration to all your VMS

Denne ARM-skabelon (Azure Resource Manager) blev oprettet af et medlem af communityet og ikke af Microsoft. Hver ARM-skabelon er givet i licens til dig under en licensaftale med ejeren af skabelonen og ikke med Microsoft. Microsoft kan ikke gøres ansvarlig for de ARM-skabeloner, der leveres og gives i licens af communitymedlemmer, og vi undersøger dem ikke for sikkerhed, kompatibilitet eller ydeevne. ARM-skabeloner fra communytiet understøttes ikke af noget eller nogen Microsoft-supportprogram eller -tjeneste, og de stilles til rådighed, SOM DE ER, uden nogen former for garanti.

Parametre

Parameternavn Beskrivelse
storageAccountType Storage account Type. Standard_LRS or Premium_LRS
vmSize VM Size, for Premium Storage specify DS VMs.
vmSizeDataDisks Data disks Size in GBs
linuxFileSystem Linux File system
serversRole Servers role, for instance webtier, database.A tag will be created with the provided value
serversPurpose Servers purpose, for instance development, test, pre-production, production. A tag will be created with the provided value
numberOfVms Number of VMs. The template will create N number of identical VMs
adminUsername Admin user name
adminPassword Admin password
sshKeyData ssh public key for the admin user
sshStorageAccountName Private storage account name in which you are storing your ssh certificates
sshStorageAccountKey Private storage account key in which you are storing your ssh certificates
dnsLabelPrefix DNS Label for the Public IP. Must be lowercase. It should match with the following regular expression: ^[a-z][a-z0-9-]{1,61}[a-z0-9]$ or it will raise an error.
publicIPType Public facing IP Type.
location Location for all resources.

Brug skabelonen

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/ansible-advancedlinux/azuredeploy.json
Installér og konfigurer Azure PowerShell

Kommandolinje

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/ansible-advancedlinux/azuredeploy.json
Installér og konfigurer Azure-kommandolinjegrænsefladen til flere platforme