Spring over navigation

Azure hurtig start-skabelonerne er i øjeblikket tilgængelige på engelsk

Alsid Syslog/Sentinel proxy

Sidst opdateret: 14-05-2021

This template creates and configures a Syslog server with an onboarded Azure Sentinel Agent for a specified workspace.

Denne ARM-skabelon (Azure Resource Manager) blev oprettet af et medlem af communityet og ikke af Microsoft. Hver ARM-skabelon er givet i licens til dig under en licensaftale med ejeren af skabelonen og ikke med Microsoft. Microsoft kan ikke gøres ansvarlig for de ARM-skabeloner, der leveres og gives i licens af communitymedlemmer, og vi undersøger dem ikke for sikkerhed, kompatibilitet eller ydeevne. ARM-skabeloner fra communytiet understøttes ikke af noget eller nogen Microsoft-supportprogram eller -tjeneste, og de stilles til rådighed, SOM DE ER, uden nogen former for garanti.

Parametre

Parameternavn Beskrivelse
vmName Hostname of the virtual machine.
vmAdminUserName User name of the administrator account of the virtual machine.
vmAdminPassword Password of the administrator account of the virtual machine
dnsLabelPrefix DNS Label for the Public IP. Must be lowercase. It should match with the following regular expression: ^[a-z][a-z0-9-]{1,61}[a-z0-9]$ or it will raise an error.
workspaceId The ID of the log analytics workspace where you want to forward the logs. To find it, go to your workspace and you will have both the workspace ID and Primary key in the 'Agent management' tab.
primaryKey The key to authenticate to the log analytics workspace where you want to forward the logs. To find it, go to your workspace and you will have both the workspace ID and Primary key in the 'Agent management' tab.
vmUbuntuOSVersion Version of the Ubuntu OS.
vmSize Size of the virtual machine's disk
location Location where resources should be deployed.
_artifactsLocation The base URI where artifacts required by this template are located including a trailing '/'
_artifactsLocationSasToken The sasToken required to access _artifactsLocation. When the template is deployed using the accompanying scripts, a sasToken will be automatically generated. Use the defaultValue if the staging location is not secured.

Brug skabelonen

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/demos/alsid-syslog-proxy/azuredeploy.json
Installér og konfigurer Azure PowerShell

Kommandolinje

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/demos/alsid-syslog-proxy/azuredeploy.json
Installér og konfigurer Azure-kommandolinjegrænsefladen til flere platforme