Spring over navigation

Azure hurtig start-skabelonerne er i øjeblikket tilgængelige på engelsk

Deploy an AKS cluster for Azure ML

Sidst opdateret: 27-05-2021

This template allows you to deploy an entreprise compliant AKS cluster which can be attached to Azure ML

Denne ARM-skabelon (Azure Resource Manager) blev oprettet af et medlem af communityet og ikke af Microsoft. Hver ARM-skabelon er givet i licens til dig under en licensaftale med ejeren af skabelonen og ikke med Microsoft. Microsoft kan ikke gøres ansvarlig for de ARM-skabeloner, der leveres og gives i licens af communitymedlemmer, og vi undersøger dem ikke for sikkerhed, kompatibilitet eller ydeevne. ARM-skabeloner fra communytiet understøttes ikke af noget eller nogen Microsoft-supportprogram eller -tjeneste, og de stilles til rådighed, SOM DE ER, uden nogen former for garanti.

Parametre

Parameternavn Beskrivelse
clusterName The name of the Managed Cluster resource.
location The location of the Managed Cluster resource.
osDiskSizeGB Disk size (in GB) to provision for each of the agent pool nodes. This value minimun 30 to 1023. Specifying 100 is the default value required to be attached to Azure ML.
agentCount The number of nodes for the cluster.
podCidr A CIDR notation IP range from which to assign pod IPs when kubenet is used
serviceCidr A CIDR notation IP range from which to assign service cluster IPs.
dnsServiceIP An IP address assigned to the Kubernetes DNS service
dockerBridgeCidr A specific IP address and netmask for the Docker bridge, using standard CIDR notation.
agentVMSize The size of the VM instances
kubernetesVersion Supported Azure Kubernetes version
linuxAdminUsername User name for the Linux Virtual Machines.
sshRSAPublicKey Configure all linux machines with the SSH RSA public key string. Your key should include three parts, for example 'ssh-rsa AAAAB...snip...UcyupgH azureuser@linuxvm'

Brug skabelonen

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.containerinstance/aks-azml-targetcompute/azuredeploy.json
Installér og konfigurer Azure PowerShell

Kommandolinje

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.containerinstance/aks-azml-targetcompute/azuredeploy.json
Installér og konfigurer Azure-kommandolinjegrænsefladen til flere platforme