Spring over navigation

Azure hurtig start-skabelonerne er i øjeblikket tilgængelige på engelsk

Managed Azure Active Directory Domain Services

Sidst opdateret: 28-09-2021

This template deploys an Managed Azure Active Directory Domain Service with required VNet and NSG configurations.

Denne ARM-skabelon (Azure Resource Manager) blev oprettet af et medlem af communityet og ikke af Microsoft. Hver ARM-skabelon er givet i licens til dig under en licensaftale med ejeren af skabelonen og ikke med Microsoft. Microsoft kan ikke gøres ansvarlig for de ARM-skabeloner, der leveres og gives i licens af communitymedlemmer, og vi undersøger dem ikke for sikkerhed, kompatibilitet eller ydeevne. ARM-skabeloner fra communytiet understøttes ikke af noget eller nogen Microsoft-supportprogram eller -tjeneste, og de stilles til rådighed, SOM DE ER, uden nogen former for garanti.

Parametre

Parameternavn Beskrivelse
domainName Domain Name
location Location for all resources.
sku SKU of the AD Domain Service.
domainConfigurationType Domain Configuration Type.
filteredSync Choose the filtered sync type.
domainServicesVnetName Virtual Network Name
domainServicesVnetAddressPrefix Address Prefix
domainServicesSubnetName Virtual Network Name
domainServicesSubnetAddressPrefix Subnet prefix

Brug skabelonen

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.network/aad-domainservices/azuredeploy.json
Installér og konfigurer Azure PowerShell

Kommandolinje

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.network/aad-domainservices/azuredeploy.json
Installér og konfigurer Azure-kommandolinjegrænsefladen til flere platforme