The Azure Quickstart templates are currently available in English

Continuous Deployment to VM Scale Sets using Spinnaker

Sidst opdateret: 12-07-2019

This template allows you to install Spinnaker on VM or AKS. Specifically, as for the VM scenario you can deploy and configure a DevOps pipeline from an Aptly repository to a VM Scale Set in Azure.

Denne ARM-skabelon (Azure Resource Manager) blev oprettet af et medlem af communityet og ikke af Microsoft. Hver ARM-skabelon er givet i licens til dig under en licensaftale med ejeren af skabelonen og ikke med Microsoft. Microsoft kan ikke gøres ansvarlig for de ARM-skabeloner, der leveres og gives i licens af communitymedlemmer, og vi undersøger dem ikke for sikkerhed, kompatibilitet eller ydeevne. ARM-skabeloner fra communytiet understøttes ikke af noget eller nogen Microsoft-supportprogram eller -tjeneste, og de stilles til rådighed, SOM DE ER, uden nogen former for garanti.

Parametre

Parameternavn Beskrivelse
devopsDnsPrefix Unique DNS Name for the Public IP used to access the combined Jenkins and Spinnaker Virtual Machine.
adminUsername Username for the DevOps Virtual Machine, the Jenkins instance, and the VM Scale Sets deployed by Spinnaker.
authenticationType Type of authentication to use on the Virtual Machine. SSH key is recommended.
sshPublicKey Configure the linux machine with the SSH public key string. Your key should include three parts, for example'ssh-rsa AAAAB...snip...UcyupgH azureuser@linuxvm'
adminPassword Password for the Virtual Machine or the Jenkins instance.
servicePrincipalAppId Service Principal App ID (also called Client ID) that has contributor rights to the subscription used for this deployment. It is used by Spinnaker to dynamically manage resources.
servicePrincipalAppKey Service Principal App Key (also called Client Secret) that has contributor rights to the subscription used for this deployment. It is used by Spinnaker to dynamically manage resources.
location Location for all resources.
aksClusterName AKS cluster name
aksResourceGroup AKS resource group

Brug skabelonen

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/301-spinnaker-vmss-or-aks/azuredeploy.json
Installér og konfigurer Azure PowerShell

Kommandolinje

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/301-spinnaker-vmss-or-aks/azuredeploy.json
Installér og konfigurer Azure-kommandolinjegrænsefladen til flere platforme