Spring over navigation

Create a Service Bus namespace and queue authorization rule

Sidst opdateret: 22-06-2017

This template enables you to deploy a Service Bus Standard namespace, and authorization rules for both the namespace and a queue.

Denne ARM-skabelon (Azure Resource Manager) blev oprettet af et medlem af communityet og ikke af Microsoft. Hver ARM-skabelon er givet i licens til dig under en licensaftale med ejeren af skabelonen og ikke med Microsoft. Microsoft kan ikke gøres ansvarlig for de ARM-skabeloner, der leveres og gives i licens af communitymedlemmer, og vi undersøger dem ikke for sikkerhed, kompatibilitet eller ydeevne. ARM-skabeloner fra communytiet understøttes ikke af noget eller nogen Microsoft-supportprogram eller -tjeneste, og de stilles til rådighed, SOM DE ER, uden nogen former for garanti.

Parametre

Parameternavn Beskrivelse
serviceBusNamespaceName Name of the Service Bus namespace
namespaceAuthorizationRuleName Name of the Namespace AuthorizationRule
serviceBusQueueName Name of the Queue
queueAuthorizationRuleName Name of the Queue AuthorizationRule
location Location for all resources.

Brug skabelonen

PowerShell

New-AzureRmResourceGroupDeployment -Name <deployment-name> -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/301-servicebus-create-authrule-namespace-and-queue/azuredeploy.json
Installér og konfigurer Azure PowerShell

Kommandolinje

azure config mode arm
azure group deployment create <my-resource-group> <my-deployment-name> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/301-servicebus-create-authrule-namespace-and-queue/azuredeploy.json
Installér og konfigurer Azure-kommandolinjegrænsefladen til flere platforme