The Azure Quickstart templates are currently available in English

Blue-green Deployment to Virtual Machine ScaleSet with Jenkins

Sidst opdateret: 18-04-2018

This template allows you to do blue/green deployment to a VMSS cluster using Jenkins. It provisions a Jenkins master on a VM running on Azure, configures a DevOps pipeline to bake a managed OS image with Tomcat 7 or 8 installed and deploys it to the VMSS. It is an example to demonstrate how we can use Jenkins pipeline to do blue/green deployment on VMSS.

Denne ARM-skabelon (Azure Resource Manager) blev oprettet af et medlem af communityet og ikke af Microsoft. Hver ARM-skabelon er givet i licens til dig under en licensaftale med ejeren af skabelonen og ikke med Microsoft. Microsoft kan ikke gøres ansvarlig for de ARM-skabeloner, der leveres og gives i licens af communitymedlemmer, og vi undersøger dem ikke for sikkerhed, kompatibilitet eller ydeevne. ARM-skabeloner fra communytiet understøttes ikke af noget eller nogen Microsoft-supportprogram eller -tjeneste, og de stilles til rådighed, SOM DE ER, uden nogen former for garanti.

Parametre

Parameternavn Beskrivelse
resourceNamePrefix Prefix for the resource names.
adminUsername User name for the Virtual Machine hosting the Jenkins and the Virtual Machines in VMSS.
sshPublicKey Configure all linux machines with the SSH public key string, for example 'ssh-rsa AAAAB...snip...UcyupgH azureuser@linuxvm'
virtualMachineSize The virutal machine size to use. See https://docs.microsoft.com/en-us/azure/virtual-machines/linux/sizes
jenkinsDNSPrefix Unique DNS name prefix for the public IP used to access the Jenkins service.
tomcatDNSPrefix Unique DNS name prefix for the public IP used to access the Tomcat service.
servicePrincipalAppId Service Principal App ID (also called Client ID) that has contributor rights to the subscription used for this deployment. It is used to manage related Azure resources, e.g., bake OS image, check resource status, update VMSS image, etc.
servicePrincipalAppKey Service Principal App Key (also called Client Secret) that has contributor rights to the subscription used for this deployment. It is used to manage related Azure resources, e.g., bake OS image, check resource status, update VMSS image, etc.
_artifactsLocation The base URI where artifacts required by this template are located. When the template is deployed using the accompanying scripts, a private location in the subscription will be used and this value will be automatically generated.
_artifactsLocationSasToken The sasToken required to access _artifactsLocation. When the template is deployed using the accompanying scripts, a sasToken will be automatically generated.
location Location for all resources.

Brug skabelonen

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/301-jenkins-vmss-blue-green/azuredeploy.json
Installér og konfigurer Azure PowerShell

Kommandolinje

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/301-jenkins-vmss-blue-green/azuredeploy.json
Installér og konfigurer Azure-kommandolinjegrænsefladen til flere platforme