The Azure Quickstart templates are currently available in English

Zero-downtime Deployment to AKS with Jenkins

Sidst opdateret: 18-11-2019

This template allows you to do zero-downtime deployment to AKS Kubernetes cluster with Jenkins. It deploys an instance of Jenkins on a Linux Ubuntu 16.04 LTS VM and an Azure Kubernetes Service (AKS). The Jenkins instance will configured with jobs to deploy Tomcat container to the AKS Kubernetes in RollingUpdate or blue/green strategy without downtime.

Denne ARM-skabelon (Azure Resource Manager) blev oprettet af et medlem af communityet og ikke af Microsoft. Hver ARM-skabelon er givet i licens til dig under en licensaftale med ejeren af skabelonen og ikke med Microsoft. Microsoft kan ikke gøres ansvarlig for de ARM-skabeloner, der leveres og gives i licens af communitymedlemmer, og vi undersøger dem ikke for sikkerhed, kompatibilitet eller ydeevne. ARM-skabeloner fra communytiet understøttes ikke af noget eller nogen Microsoft-supportprogram eller -tjeneste, og de stilles til rådighed, SOM DE ER, uden nogen former for garanti.

Parametre

Parameternavn Beskrivelse
adminUsername User name for the Virtual Machine.
sshPublicKey Configure all linux machines with the SSH public key string, for example 'ssh-rsa AAAAB...snip...UcyupgH azureuser@linuxvm'
virtualMachineSize The virutal machine size to use. We picked out the sizes with 2 vCPUs, but in real world projects you can choose other sizes as you desired.
kubernetesVersion The version of Kubernetes.
jenkinsDnsPrefix Unique DNS Name prefix for the Public IP used to access the Jenkins Virtual Machine. Azure will form the final DNS name as '<prefix>.<region>.cloudapp.azure.com'.
servicePrincipalAppId Service Principal App ID (also called Client ID) that has contributor rights to the subscription used for this deployment. It is used by the Kubernetes cluster to dynamically manage resources (e.g. user-defined load balancers).
servicePrincipalAppKey Service Principal App Key (also called Client Secret) that has contributor rights to the subscription used for this deployment. It is used by the Kubernetes cluster to dynamically manage resources (e.g. user-defined load balancers).
location Location for all resources.

Brug skabelonen

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/301-jenkins-aks-zero-downtime-deployment/azuredeploy.json
Installér og konfigurer Azure PowerShell

Kommandolinje

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/301-jenkins-aks-zero-downtime-deployment/azuredeploy.json
Installér og konfigurer Azure-kommandolinjegrænsefladen til flere platforme