The Azure Quickstart templates are currently available in English

DNS Forwarder VM

Sidst opdateret: 19-09-2020

This template shows how to create a DNS server that forwards queries to Azure's internal DNS servers. This is useful for setting up DNS resultion between virtual networks (as described in https://azure.microsoft.com/documentation/articles/virtual-networks-name-resolution-for-vms-and-role-instances/).

Denne ARM-skabelon (Azure Resource Manager) blev oprettet af et medlem af communityet og ikke af Microsoft. Hver ARM-skabelon er givet i licens til dig under en licensaftale med ejeren af skabelonen og ikke med Microsoft. Microsoft kan ikke gøres ansvarlig for de ARM-skabeloner, der leveres og gives i licens af communitymedlemmer, og vi undersøger dem ikke for sikkerhed, kompatibilitet eller ydeevne. ARM-skabeloner fra communytiet understøttes ikke af noget eller nogen Microsoft-supportprogram eller -tjeneste, og de stilles til rådighed, SOM DE ER, uden nogen former for garanti.

Parametre

Parameternavn Beskrivelse
vmName Name of the Virtual Machine.
adminUsername User name for the Virtual Machine.
storageAccountName The name of the storage account for diagnostics. Storage account names must be globally unique.
forwardIP This is the IP address to forward DNS queries to. The default value represents Azure's internal DNS recursive resolvers.
location Location for all resources.
authenticationType Type of authentication to use on the Virtual Machine. SSH key is recommended.
adminPasswordOrKey SSH Key or password for the Virtual Machine. SSH key is recommended.
vmSize Virtual machine size
_artifactsLocation The base URI where artifacts required by this template are located.
_artifactsLocationSasToken The sasToken required to access _artifactsLocation. When the template is deployed using the accompanying scripts, a sasToken will be automatically generated.

Brug skabelonen

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/301-dns-forwarder/azuredeploy.json
Installér og konfigurer Azure PowerShell

Kommandolinje

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/301-dns-forwarder/azuredeploy.json
Installér og konfigurer Azure-kommandolinjegrænsefladen til flere platforme