The Azure Quickstart templates are currently available in English

Install Public Certificate in App Service

Sidst opdateret: 14-06-2017

Install a Public Certificate in App Service. Once a public certificate is installed by deploying this template, it would be accessible to App Service code for consumption. This is supported only on dedicated App Service Plans. If your App Service is hosted on a public scale unit then you can only install certificates in CurrentUser-Personal certificate store. For App Service Environments, LocalMachine-Personal certificate store is also supported

Denne ARM-skabelon (Azure Resource Manager) blev oprettet af et medlem af communityet og ikke af Microsoft. Hver ARM-skabelon er givet i licens til dig under en licensaftale med ejeren af skabelonen og ikke med Microsoft. Microsoft kan ikke gøres ansvarlig for de ARM-skabeloner, der leveres og gives i licens af communitymedlemmer, og vi undersøger dem ikke for sikkerhed, kompatibilitet eller ydeevne. ARM-skabeloner fra communytiet understøttes ikke af noget eller nogen Microsoft-supportprogram eller -tjeneste, og de stilles til rådighed, SOM DE ER, uden nogen former for garanti.

Parametre

Parameternavn Beskrivelse
exisitngWebAppName The name of the web app that would use this public certificate. The web app should belong to a dedicated App Service Plan.
publicCertificateLocation Location where you wish to install the public certificate. 'LocalMachineMy' is supported in App Service Environment only.
blob Base 64 encoded public certificate file. 'azuredeploy.parameters.json' file contains an example of this parameter.

Brug skabelonen

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/201-web-app-public-certificate/azuredeploy.json
Installér og konfigurer Azure PowerShell

Kommandolinje

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/201-web-app-public-certificate/azuredeploy.json
Installér og konfigurer Azure-kommandolinjegrænsefladen til flere platforme