Spring over navigation

Deploy a web app linked to a GitHub repository

Sidst opdateret: 25-04-2016

This template creates a web app that is linked to a project in a GitHub repository.

Denne ARM-skabelon (Azure Resource Manager) blev oprettet af et medlem af communityet og ikke af Microsoft. Hver ARM-skabelon er givet i licens til dig under en licensaftale med ejeren af skabelonen og ikke med Microsoft. Microsoft kan ikke gøres ansvarlig for de ARM-skabeloner, der leveres og gives i licens af communitymedlemmer, og vi undersøger dem ikke for sikkerhed, kompatibilitet eller ydeevne. ARM-skabeloner fra communytiet understøttes ikke af noget eller nogen Microsoft-supportprogram eller -tjeneste, og de stilles til rådighed, SOM DE ER, uden nogen former for garanti.

Parametre

Parameternavn Beskrivelse
siteName The name of the web app that you wish to create.
hostingPlanName The name of the App Service plan to use for hosting the web app.
sku The pricing tier for the hosting plan.
workerSize The instance size of the hosting plan (small, medium, or large).
repoURL The URL for the GitHub repository that contains the project to deploy.
branch The branch of the GitHub repository to use.
location Location for all resources.

Brug skabelonen

PowerShell

New-AzureRmResourceGroupDeployment -Name <deployment-name> -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/azure/azure-quickstart-templates/master/201-web-app-github-deploy/azuredeploy.json
Installér og konfigurer Azure PowerShell

Kommandolinje

azure config mode arm
azure group deployment create <my-resource-group> <my-deployment-name> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/azure/azure-quickstart-templates/master/201-web-app-github-deploy/azuredeploy.json
Installér og konfigurer Azure-kommandolinjegrænsefladen til flere platforme