Spring over navigation

Deploy a VM Scale Set with Windows VMs in Availability Zones

Sidst opdateret: 19-12-2016

This template allows you to deploy a VM Scale Set of Windows VMs using the lastest patched version of various Windows Versions. These VMs are behind a load balancer with NAT rules for rdp connections.

Denne ARM-skabelon (Azure Resource Manager) blev oprettet af et medlem af communityet og ikke af Microsoft. Hver ARM-skabelon er givet i licens til dig under en licensaftale med ejeren af skabelonen og ikke med Microsoft. Microsoft kan ikke gøres ansvarlig for de ARM-skabeloner, der leveres og gives i licens af communitymedlemmer, og vi undersøger dem ikke for sikkerhed, kompatibilitet eller ydeevne. ARM-skabeloner fra communytiet understøttes ikke af noget eller nogen Microsoft-supportprogram eller -tjeneste, og de stilles til rådighed, SOM DE ER, uden nogen former for garanti.

Parametre

Parameternavn Beskrivelse
location Location for the VM, only certain regions support Availability Zones
adminUsername Admin username on all VMs.
adminPassword Admin password on all VMs.
windowsOSVersion The Windows version for the VM. This will pick a fully patched image of this given Windows version.
vmssName String used as a base for naming resources. Must be 3-61 characters in length and globally unique across Azure. A hash is prepended to this string for some resources, and resource-specific information is appended.
instanceCount Number of VM instances (100 or less).

Brug skabelonen

PowerShell

New-AzureRmResourceGroupDeployment -Name <deployment-name> -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/201-vmss-windows-nat-zones/azuredeploy.json
Installér og konfigurer Azure PowerShell

Kommandolinje

azure config mode arm
azure group deployment create <my-resource-group> <my-deployment-name> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/201-vmss-windows-nat-zones/azuredeploy.json
Installér og konfigurer Azure-kommandolinjegrænsefladen til flere platforme