Manually change the number of VMs in a Scale Set.

Sidst opdateret: 19-12-2016

Omkostningsestimat

$296.8560000000

Anslåede månedlige omkostninger

Få at vide, hvordan dette blev beregnet, og tilpas det til dine behov

Prisberegner

This template allows you to manually change the number of VMs in a Scale Set.

Denne ARM-skabelon (Azure Resource Manager) blev oprettet af et medlem af communityet og ikke af Microsoft. Hver ARM-skabelon er givet i licens til dig under en licensaftale med ejeren af skabelonen og ikke med Microsoft. Microsoft kan ikke gøres ansvarlig for de ARM-skabeloner, der leveres og gives i licens af communitymedlemmer, og vi undersøger dem ikke for sikkerhed, kompatibilitet eller ydeevne. ARM-skabeloner fra communytiet understøttes ikke af noget eller nogen Microsoft-supportprogram eller -tjeneste, og de stilles til rådighed, SOM DE ER, uden nogen former for garanti.

Parametre

Parameternavn Beskrivelse
existingVMSSName Name of existing VM Scale Set
newCapacity Number of desired VM instances
vmSku Size of VMs in the VM Scale Set.

Brug skabelonen

PowerShell

New-AzureRmResourceGroupDeployment -Name <deployment-name> -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/azure/azure-quickstart-templates/master/201-vmss-scale-existing/azuredeploy.json
Installér og konfigurer Azure PowerShell

Kommandolinje

azure config mode arm
azure group deployment create <my-resource-group> <my-deployment-name> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/azure/azure-quickstart-templates/master/201-vmss-scale-existing/azuredeploy.json
Installér og konfigurer Azure-kommandolinjegrænsefladen til flere platforme