Spring over navigation

VM Scale Set from a Managed Image connected to an existing Virtual Network and Application Gateway

Sidst opdateret: 10-03-2017

This template deploys a VM Scale Set based on an existing Managed Image, connected to an existing Virtual Network and existing Application Gateway Backend Pool.

Denne ARM-skabelon (Azure Resource Manager) blev oprettet af et medlem af communityet og ikke af Microsoft. Hver ARM-skabelon er givet i licens til dig under en licensaftale med ejeren af skabelonen og ikke med Microsoft. Microsoft kan ikke gøres ansvarlig for de ARM-skabeloner, der leveres og gives i licens af communitymedlemmer, og vi undersøger dem ikke for sikkerhed, kompatibilitet eller ydeevne. ARM-skabeloner fra communytiet understøttes ikke af noget eller nogen Microsoft-supportprogram eller -tjeneste, og de stilles til rådighed, SOM DE ER, uden nogen former for garanti.

Parametre

Parameternavn Beskrivelse
vmSku Size of VMs in the VM Scale Set.
vmssName The name of the VM Scale Set.
instanceCount Initial number of VM instances (100 or less).
adminUsername Admin username on all VMs.
adminPassword Admin password on all VMs.
upgradePolicy The upgrade policy for the VM Scale Set, either Manual of Automatic.
existingVirtualNetworkResourceGroup The name of the Resource Group which contains the existing Virtual Network that this VM Scale Set will be connected to.
existingVirtualNetworkName The name of the existing Virtual Network that this VM Scale Set will be connected to.
existingVirtualNetworkSubnet The name of the existing subnet that this VM Scale Set will be connected to.
existingManagedImageResourceGroup The name of the Resource Group containing the Image that instances of the VM Scale Set will be created from. Images can be created by capturing Azure VMs.
existingManagedImageName The name of the Image that instances of the VM Scale Set will be created from. Images can be created by capturing Azure VMs.
existingAppGatewayResourceGroup The name of the Resource Group which contains the existing Application Gateway that will load-balance the instances of this VM Scale Set.
existingAppGatewayName The name of the existing Application Gateway that will load-balance the instances of this VM Scale Set.
existingAppGatewayBackendPoolName The name of the Backend Pool in the existing Application Gateway that will load-balance the instances of this VM Scale Set.
location Location for all resources.

Brug skabelonen

PowerShell

New-AzureRmResourceGroupDeployment -Name <deployment-name> -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/201-vmss-custom-image-existing-vnet-existing-app-gateway/azuredeploy.json
Installér og konfigurer Azure PowerShell

Kommandolinje

azure config mode arm
azure group deployment create <my-resource-group> <my-deployment-name> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/201-vmss-custom-image-existing-vnet-existing-app-gateway/azuredeploy.json
Installér og konfigurer Azure-kommandolinjegrænsefladen til flere platforme