Spring over navigation

VM Scale Set Configuration managed by Azure Automation

Sidst opdateret: 30-08-2018

Deploy a VM Scale Set where virtual machines are deployed as registered nodes in the Azure Automation Desired State Configuration service, and node configuration is guaranteed consistency after deployment. NOTE: Required prerequisites Registration Key and Registration URL are available only after successful creation of an Azure Automation Account for Azure Automation DSC.

Denne ARM-skabelon (Azure Resource Manager) blev oprettet af et medlem af communityet og ikke af Microsoft. Hver ARM-skabelon er givet i licens til dig under en licensaftale med ejeren af skabelonen og ikke med Microsoft. Microsoft kan ikke gøres ansvarlig for de ARM-skabeloner, der leveres og gives i licens af communitymedlemmer, og vi undersøger dem ikke for sikkerhed, kompatibilitet eller ydeevne. ARM-skabeloner fra communytiet understøttes ikke af noget eller nogen Microsoft-supportprogram eller -tjeneste, og de stilles til rådighed, SOM DE ER, uden nogen former for garanti.

Parametre

Parameternavn Beskrivelse
domainNamePrefix The public DNS name label for the service. The pattern will follow: <domainNamePrefix>.<region>.cloudapp.azure.com
vmSku VM size for the VM Scale Set + the mgmt VM
windowsOSVersion The Windows Server version for the VM. This will pick a fully patched image of this given Windows version
vmssName String used as a base for naming resources (9 characters or less). A hash is prepended to this string for some resources, and resource-specific information is appended.
instanceCount Number of VM instances (100 or less).
adminUsername Admin username on all VMs.
adminPassword Admin password on all VMs.
registrationKey Registration key to use to onboard to the Azure Automation DSC pull/reporting server
registrationUrl Registration url of the Azure Automation DSC pull/reporting server
nodeConfigurationName The name of the node configuration, on the Azure Automation DSC pull server, that this node will be configured as
configurationMode DSC agent (LCM) configuration mode setting. ApplyOnly, ApplyAndMonitor, or ApplyAndAutoCorrect
configurationModeFrequencyMins DSC agent (LCM) configuration mode frequency setting, in minutes
refreshFrequencyMins DSC agent (LCM) refresh frequency setting, in minutes
rebootNodeIfNeeded DSC agent (LCM) rebootNodeIfNeeded setting
actionAfterReboot DSC agent (LCM) actionAfterReboot setting. ContinueConfiguration or StopConfiguration
allowModuleOverwrite DSC agent (LCM) allowModuleOverwrite setting
timestamp The current datetime, as a string, to force the request to go through ARM even if all fields are the same as last ARM deployment of this template; example in parameters file is in MM/dd/yyyy H:mm:ss tt format
automationAccountName The name of the Automation account to use. Check the SKU and tags to make sure they match the existing account.
automationRegionId The region the Automation account is located in.
configurationName The name of the DSC Configuration. The name must match the name in the URI.
configurationURI The URI for the DSC configuration
configurationDescription The description of the configuration.
jobid The job id to compile the configuration
location Location for all resources.

Brug skabelonen

PowerShell

New-AzureRmResourceGroupDeployment -Name <deployment-name> -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/201-vmss-automation-dsc/azuredeploy.json
Installér og konfigurer Azure PowerShell

Kommandolinje

azure config mode arm
azure group deployment create <my-resource-group> <my-deployment-name> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/201-vmss-automation-dsc/azuredeploy.json
Installér og konfigurer Azure-kommandolinjegrænsefladen til flere platforme

Flere skabeloner af Michael Greene