Spring over navigation

Deploy a Windows VM and configures WinRM https listener

Sidst opdateret: 19-09-2017

This template allows you to deploy a simple Windows VM using a few different options for the Windows version. This will then configure a WinRM https listener. User need to provide the value of parameter 'hostNameScriptArgument' which is the fqdn of the VM. Example: testvm.westus.cloupdapp.azure.com or *.westus.cloupdapp.azure.com

Denne ARM-skabelon (Azure Resource Manager) blev oprettet af et medlem af communityet og ikke af Microsoft. Hver ARM-skabelon er givet i licens til dig under en licensaftale med ejeren af skabelonen og ikke med Microsoft. Microsoft kan ikke gøres ansvarlig for de ARM-skabeloner, der leveres og gives i licens af communitymedlemmer, og vi undersøger dem ikke for sikkerhed, kompatibilitet eller ydeevne. ARM-skabeloner fra communytiet understøttes ikke af noget eller nogen Microsoft-supportprogram eller -tjeneste, og de stilles til rådighed, SOM DE ER, uden nogen former for garanti.

Parametre

Parameternavn Beskrivelse
adminUsername Username for the Virtual Machine.
adminPassword Password for the Virtual Machine.
dnsLabelPrefix Unique DNS Name for the Public IP used to access the Virtual Machine.
windowsOSVersion The Windows version for the VM. This will pick a fully patched image of this given Windows version. Allowed values: 2008-R2-SP1, 2012-Datacenter, 2012-R2-Datacenter.
vmName The name for the VM.
nicName The name for the VM's NIC.
virtualNetworkName The name for the VM's VNET.
publicIPAddressName The name for the VM's public IP.
subnetName The name for the VM's Subnet.
location Location for all resources.

Brug skabelonen

PowerShell

New-AzureRmResourceGroupDeployment -Name <deployment-name> -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/201-vm-winrm-windows/azuredeploy.json
Installér og konfigurer Azure PowerShell

Kommandolinje

azure config mode arm
azure group deployment create <my-resource-group> <my-deployment-name> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/201-vm-winrm-windows/azuredeploy.json
Installér og konfigurer Azure-kommandolinjegrænsefladen til flere platforme