The Azure Quickstart templates are currently available in English

Virtual Machine with Conditional Resources

Sidst opdateret: 13-12-2019

This template allows deploying a linux VM using new or existing resources for the Virtual Network, Storage and Public IP Address. It also allows for choosing between SSH and Password authenticate. The templates uses conditions and logic functions to remove the need for nested deployments.

Denne ARM-skabelon (Azure Resource Manager) blev oprettet af et medlem af communityet og ikke af Microsoft. Hver ARM-skabelon er givet i licens til dig under en licensaftale med ejeren af skabelonen og ikke med Microsoft. Microsoft kan ikke gøres ansvarlig for de ARM-skabeloner, der leveres og gives i licens af communitymedlemmer, og vi undersøger dem ikke for sikkerhed, kompatibilitet eller ydeevne. ARM-skabeloner fra communytiet understøttes ikke af noget eller nogen Microsoft-supportprogram eller -tjeneste, og de stilles til rådighed, SOM DE ER, uden nogen former for garanti.

Parametre

Parameternavn Beskrivelse
location Location to for the resources.
vmName Name for the Virtual Machine.
adminUsername User name for the Virtual Machine.
authenticationType Type of authentication to use on the Virtual Machine.
adminPasswordOrKey Password or ssh key for the Virtual Machine.
vmSize Size for the Virtual Machine.
storageNewOrExisting Determines whether or not a new storage account should be provisioned.
storageAccountName Name of the storage account
storageAccountType Storage account type
storageAccountResourceGroupName Name of the resource group for the existing storage account
virtualNetworkNewOrExisting Determines whether or not a new virtual network should be provisioned.
virtualNetworkName Name of the virtual network
addressPrefixes Address prefix of the virtual network
subnetName Name of the subnet
subnetPrefix Subnet prefix of the virtual network
virtualNetworkResourceGroupName Name of the resource group for the existing virtual network
publicIpNewOrExisting Determines whether or not a new public ip should be provisioned.
publicIpName Name of the public ip address
publicIpDns DNS of the public ip address for the VM
publicIpResourceGroupName Name of the resource group for the public ip address

Brug skabelonen

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/201-vm-new-or-existing-conditions/azuredeploy.json
Installér og konfigurer Azure PowerShell

Kommandolinje

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/201-vm-new-or-existing-conditions/azuredeploy.json
Installér og konfigurer Azure-kommandolinjegrænsefladen til flere platforme