Spring over navigation

Create a VM from a EfficientIP VHD

Sidst opdateret: 29-08-2018

This template creates a VM from a EfficientIP VHD and let you connect it to an existing VNET that can reside in another Resource Group then the virtual machine

Denne ARM-skabelon (Azure Resource Manager) blev oprettet af et medlem af communityet og ikke af Microsoft. Hver ARM-skabelon er givet i licens til dig under en licensaftale med ejeren af skabelonen og ikke med Microsoft. Microsoft kan ikke gøres ansvarlig for de ARM-skabeloner, der leveres og gives i licens af communitymedlemmer, og vi undersøger dem ikke for sikkerhed, kompatibilitet eller ydeevne. ARM-skabeloner fra communytiet understøttes ikke af noget eller nogen Microsoft-supportprogram eller -tjeneste, og de stilles til rådighed, SOM DE ER, uden nogen former for garanti.

Parametre

Parameternavn Beskrivelse
vmName Name of the VM
osType Type of OS on the existing vhd
osDiskVhdUri URI of the existing VHD in ARM standard or premium storage
vmSize Size of the VM
vmDiskSizeGB Diskspace size of the VM
existingVirtualNetworkResourceGroup Name of the existing VNET resource group
existingVirtualNetworkName Name of the existing VNET
subnetName Name of the subnet in the virtual network you want to use
existingSecurityGroupName Name of the network Security Group that needs to be assocated to virtual NIC.
dnsNameForPublicIP Unique DNS Name for the Public IP used to access the Virtual Machine.
location Location for all resources.

Brug skabelonen

PowerShell

New-AzureRmResourceGroupDeployment -Name <deployment-name> -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/azure/azure-quickstart-templates/master/201-vm-efficientip-vhd/azuredeploy.json
Installér og konfigurer Azure PowerShell

Kommandolinje

azure config mode arm
azure group deployment create <my-resource-group> <my-deployment-name> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/azure/azure-quickstart-templates/master/201-vm-efficientip-vhd/azuredeploy.json
Installér og konfigurer Azure-kommandolinjegrænsefladen til flere platforme