Spring over navigation

Create Premium Redis Cache with VNet and optional clustering

Sidst opdateret: 20-04-2016

This template shows how to configure both Virtual Network Support and optional clustering for a premium Azure Redis Cache instance

Denne ARM-skabelon (Azure Resource Manager) blev oprettet af et medlem af communityet og ikke af Microsoft. Hver ARM-skabelon er givet i licens til dig under en licensaftale med ejeren af skabelonen og ikke med Microsoft. Microsoft kan ikke gøres ansvarlig for de ARM-skabeloner, der leveres og gives i licens af communitymedlemmer, og vi undersøger dem ikke for sikkerhed, kompatibilitet eller ydeevne. ARM-skabeloner fra communytiet understøttes ikke af noget eller nogen Microsoft-supportprogram eller -tjeneste, og de stilles til rådighed, SOM DE ER, uden nogen former for garanti.

Parametre

Parameternavn Beskrivelse
redisCacheName The name of the Azure Redis Cache to create.
redisShardCount Number of highly available shards to create in the cluster. Requires Premium SKU. Set to 0 to not set up clustering.
redisCacheCapacity The size of the new Azure Redis Cache instance. Valid family and capacity combinations are (C0..C6, P1..P4).
virtualNetwork Name of an existing virtual network to join, in same subscription and region. Requires Premium SKU.
subnet Name of an existing subnet to join in the virtual network. Requires configuring a virtualNetwork.
redisCacheStaticIP The static IP address the redis cache should have, for a cache in a virtual network subnet. Requires configuring a virtualNetwork.
existingDiagnosticsStorageAccountName Name of an existing storage account for diagnostics. Must be in the same subscription.
enableNonSslPort Set to true to allow access to redis on port 6379, without SSL tunneling (less secure).

Brug skabelonen

PowerShell

New-AzureRmResourceGroupDeployment -Name <deployment-name> -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/azure/azure-quickstart-templates/master/201-redis-premium-vnet-cluster-diagnostics/azuredeploy.json
Installér og konfigurer Azure PowerShell

Kommandolinje

azure config mode arm
azure group deployment create <my-resource-group> <my-deployment-name> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/azure/azure-quickstart-templates/master/201-redis-premium-vnet-cluster-diagnostics/azuredeploy.json
Installér og konfigurer Azure-kommandolinjegrænsefladen til flere platforme