The Azure Quickstart templates are currently available in English

Create Premium Redis Cache with data persistence

Sidst opdateret: 04-05-2020

This template shows how to configure persistence in a premium Azure Redis Cache instance.

Denne ARM-skabelon (Azure Resource Manager) blev oprettet af et medlem af communityet og ikke af Microsoft. Hver ARM-skabelon er givet i licens til dig under en licensaftale med ejeren af skabelonen og ikke med Microsoft. Microsoft kan ikke gøres ansvarlig for de ARM-skabeloner, der leveres og gives i licens af communitymedlemmer, og vi undersøger dem ikke for sikkerhed, kompatibilitet eller ydeevne. ARM-skabeloner fra communytiet understøttes ikke af noget eller nogen Microsoft-supportprogram eller -tjeneste, og de stilles til rådighed, SOM DE ER, uden nogen former for garanti.

Parametre

Parameternavn Beskrivelse
redisCacheName The name of the Azure Redis Cache to create.
location The location of the Redis Cache. For best performance, use the same location as the app to be used with the cache.
redisCacheCapacity The size of the new Azure Redis Cache instance. Valid family and capacity combinations are (C0..C6, P1..P4).
existingDiagnosticsStorageAccountName Name of an existing storage account for diagnostics. Must be in the same subscription and region.
storageAccountName Name of an existing storage account to be cached.
storageAccountResourceGroup ResourceGroup for the storageAccount being cached.
enableNonSslPort Set to true to allow access to redis on port 6379, without SSL tunneling (less secure).

Brug skabelonen

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/201-redis-premium-persistence/azuredeploy.json
Installér og konfigurer Azure PowerShell

Kommandolinje

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/201-redis-premium-persistence/azuredeploy.json
Installér og konfigurer Azure-kommandolinjegrænsefladen til flere platforme