Azure Logic Apps - B2B Disaster Recovery replication

Sidst opdateret: 07-04-2017

Omkostningsestimat

$4800.0000000000

Anslåede månedlige omkostninger

Få at vide, hvordan dette blev beregnet, og tilpas det til dine behov

Prisberegner

Creates replication Logic Apps for AS2 MIC, generated and received X12 control numbers. Each Logic App's trigger points to a primary site integration account. Each Logic App's action points to a secondary site integration account.

Denne ARM-skabelon (Azure Resource Manager) blev oprettet af et medlem af communityet og ikke af Microsoft. Hver ARM-skabelon er givet i licens til dig under en licensaftale med ejeren af skabelonen og ikke med Microsoft. Microsoft kan ikke gøres ansvarlig for de ARM-skabeloner, der leveres og gives i licens af communitymedlemmer, og vi undersøger dem ikke for sikkerhed, kompatibilitet eller ydeevne. ARM-skabeloner fra communytiet understøttes ikke af noget eller nogen Microsoft-supportprogram eller -tjeneste, og de stilles til rådighed, SOM DE ER, uden nogen former for garanti.

Parametre

Parameternavn Beskrivelse
generated-cn-dr-logicappName Name of the Generated Control Numbers replication Logic App.
received-cn-dr-logicappName Name of the Received Control Numbers replication Logic App.
as2-mic-dr-logicappName Name of the AS2 MIC replication Logic App.
dr-logicappLocation Location of the Logic App.
primaryIntegrationAccount_X12Connection_Name Name of the primary Integration Account X12 Connection.
primaryIntegrationAccount_X12Connection_DisplayName Display name of the primary Integration Account X12 Connection.
primaryIntegrationAccount_AS2Connection_Name Name of the primary Integration Account AS2 Connection.
primaryIntegrationAccount_AS2Connection_DisplayName Display name of the primary Integration Account AS2 Connection.
primaryIntegrationAccount_ResourceGroupName Primary Integration Account Resource Group Name
primaryIntegrationAccount_IntegrationAccountName Primary Integration Account Name
secondaryIntegrationAccount_X12Connection_Name Name of the secondary Integration Account X12 Connection.
secondaryIntegrationAccount_X12Connection_DisplayName Display name of the secondary Integration Account X12 Connection.
secondaryIntegrationAccount_AS2Connection_Name Name of the secondary Integration Account AS2 Connection.
secondaryIntegrationAccount_AS2Connection_DisplayName Display name of the secondary Integration Account Connection.
secondaryIntegrationAccount_IntegrationAccountName Secondary Integration Account Name

Brug skabelonen

PowerShell

New-AzureRmResourceGroupDeployment -Name <deployment-name> -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/azure/azure-quickstart-templates/master/201-logic-app-x12-disaster-recovery-replication/azuredeploy.json
Installér og konfigurer Azure PowerShell

Kommandolinje

azure config mode arm
azure group deployment create <my-resource-group> <my-deployment-name> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/azure/azure-quickstart-templates/master/201-logic-app-x12-disaster-recovery-replication/azuredeploy.json
Installér og konfigurer Azure-kommandolinjegrænsefladen til flere platforme