The Azure Quickstart templates are currently available in English

Call custom APIs from Azure Logic Apps

Sidst opdateret: 26-08-2019

Although Logic Apps provides hundreds of connectors for various services, you might want to call APIs that run your own code. One of the easiest and most scalable ways to host your own web APIs is by using Azure App Service. This template deploys a Web app for your custom API and secures that API by using Azure Active Directory authentication.

Denne ARM-skabelon (Azure Resource Manager) blev oprettet af et medlem af communityet og ikke af Microsoft. Hver ARM-skabelon er givet i licens til dig under en licensaftale med ejeren af skabelonen og ikke med Microsoft. Microsoft kan ikke gøres ansvarlig for de ARM-skabeloner, der leveres og gives i licens af communitymedlemmer, og vi undersøger dem ikke for sikkerhed, kompatibilitet eller ydeevne. ARM-skabeloner fra communytiet understøttes ikke af noget eller nogen Microsoft-supportprogram eller -tjeneste, og de stilles til rådighed, SOM DE ER, uden nogen former for garanti.

Parametre

Parameternavn Beskrivelse
tenantId The tenant ID that you Azure subscription is in.
webAppName The name of the Web app.
webAppClientId The client ID of the application identity that is used to secure the Web app.
logicAppName The name of the logic app to create.
logicAppClientID The client ID of the application identity that the Logic app has to call your Web app.
logicAppClientSecret The client secret (key or password) of the application identity that the Logic app has to call your Web app.
svcPlanName The name of the App Service plan to create for hosting the logic app.
sku The pricing tier for the App Service plan.
svcPlanSize The instance size of the app.
location Location for all resources.

Brug skabelonen

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/201-logic-app-custom-api/azuredeploy.json
Installér og konfigurer Azure PowerShell

Kommandolinje

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/201-logic-app-custom-api/azuredeploy.json
Installér og konfigurer Azure-kommandolinjegrænsefladen til flere platforme