Azure Logic Apps - B2B Disaster Recovery replication

Sidst opdateret: 07-04-2017

Omkostningsestimat

$4800.0000000000

Anslåede månedlige omkostninger

Få at vide, hvordan dette blev beregnet, og tilpas det til dine behov

Prisberegner

Creates replication Logic Apps for AS2 MIC, generated and received X12 control numbers. Each Logic App's trigger points to a primary site integration account. Each Logic App's action points to a secondary site integration account.

Denne ARM-skabelon (Azure Resource Manager) blev oprettet af et medlem af communityet og ikke af Microsoft. Hver ARM-skabelon er givet i licens til dig under en licensaftale med ejeren af skabelonen og ikke med Microsoft. Microsoft kan ikke gøres ansvarlig for de ARM-skabeloner, der leveres og gives i licens af communitymedlemmer, og vi undersøger dem ikke for sikkerhed, kompatibilitet eller ydeevne. ARM-skabeloner fra communytiet understøttes ikke af noget eller nogen Microsoft-supportprogram eller -tjeneste, og de stilles til rådighed, SOM DE ER, uden nogen former for garanti.

Parametre

Parameternavn Beskrivelse
AS2_DR_LogicApp_Name (ingen beskrivelse tilgængelig)
Edifact_DR_LogicApp_Name (ingen beskrivelse tilgængelig)
X12_DR_LogicApp_Name (ingen beskrivelse tilgængelig)
DR_LogicApp_Location Location of the Logic App.
Primary_IntegrationAccountResourceGroup (ingen beskrivelse tilgængelig)
Primary_IntegrationAccountName Integration Account Name
Secondary_IntegrationAccountName Integration Account Name
AS2_Primary_Connection_Name (ingen beskrivelse tilgængelig)
AS2_Primary_Connection_DisplayName (ingen beskrivelse tilgængelig)
AS2_Secondary_Connection_Name (ingen beskrivelse tilgængelig)
AS2_Secondary_Connection_DisplayName (ingen beskrivelse tilgængelig)
Edifact_Primary_Connection_Name (ingen beskrivelse tilgængelig)
Edifact_Primary_Connection_DisplayName (ingen beskrivelse tilgængelig)
Edifact_Secondary_Connection_Name (ingen beskrivelse tilgængelig)
Edifact_Secondary_Connection_DisplayName (ingen beskrivelse tilgængelig)
X12_Primary_Connection_Name (ingen beskrivelse tilgængelig)
X12_Primary_Connection_DisplayName (ingen beskrivelse tilgængelig)
X12_Secondary_Connection_Name (ingen beskrivelse tilgængelig)
X12_Secondary_Connection_DisplayName (ingen beskrivelse tilgængelig)

Brug skabelonen

PowerShell

New-AzureRmResourceGroupDeployment -Name <deployment-name> -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/azure/azure-quickstart-templates/master/201-logic-app-b2b-disaster-recovery-replication/azuredeploy.json
Installér og konfigurer Azure PowerShell

Kommandolinje

azure config mode arm
azure group deployment create <my-resource-group> <my-deployment-name> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/azure/azure-quickstart-templates/master/201-logic-app-b2b-disaster-recovery-replication/azuredeploy.json
Installér og konfigurer Azure-kommandolinjegrænsefladen til flere platforme