The Azure Quickstart templates are currently available in English

Azure Logic Apps - B2B Disaster Recovery replication

Sidst opdateret: 07-04-2017

Creates replication Logic Apps for AS2 MIC, generated and received X12 control numbers. Each Logic App's trigger points to a primary site integration account. Each Logic App's action points to a secondary site integration account.

Denne ARM-skabelon (Azure Resource Manager) blev oprettet af et medlem af communityet og ikke af Microsoft. Hver ARM-skabelon er givet i licens til dig under en licensaftale med ejeren af skabelonen og ikke med Microsoft. Microsoft kan ikke gøres ansvarlig for de ARM-skabeloner, der leveres og gives i licens af communitymedlemmer, og vi undersøger dem ikke for sikkerhed, kompatibilitet eller ydeevne. ARM-skabeloner fra communytiet understøttes ikke af noget eller nogen Microsoft-supportprogram eller -tjeneste, og de stilles til rådighed, SOM DE ER, uden nogen former for garanti.

Parametre

Parameternavn Beskrivelse
AS2_DR_LogicApp_Name (ingen beskrivelse tilgængelig)
Edifact_DR_LogicApp_Name (ingen beskrivelse tilgængelig)
X12_DR_LogicApp_Name (ingen beskrivelse tilgængelig)
DR_LogicApp_Location Location of the Logic App.
Primary_IntegrationAccountResourceGroup (ingen beskrivelse tilgængelig)
Primary_IntegrationAccountName Integration Account Name
Secondary_IntegrationAccountName Integration Account Name
AS2_Primary_Connection_Name (ingen beskrivelse tilgængelig)
AS2_Primary_Connection_DisplayName (ingen beskrivelse tilgængelig)
AS2_Secondary_Connection_Name (ingen beskrivelse tilgængelig)
AS2_Secondary_Connection_DisplayName (ingen beskrivelse tilgængelig)
Edifact_Primary_Connection_Name (ingen beskrivelse tilgængelig)
Edifact_Primary_Connection_DisplayName (ingen beskrivelse tilgængelig)
Edifact_Secondary_Connection_Name (ingen beskrivelse tilgængelig)
Edifact_Secondary_Connection_DisplayName (ingen beskrivelse tilgængelig)
X12_Primary_Connection_Name (ingen beskrivelse tilgængelig)
X12_Primary_Connection_DisplayName (ingen beskrivelse tilgængelig)
X12_Secondary_Connection_Name (ingen beskrivelse tilgængelig)
X12_Secondary_Connection_DisplayName (ingen beskrivelse tilgængelig)

Brug skabelonen

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/201-logic-app-b2b-disaster-recovery-replication/azuredeploy.json
Installér og konfigurer Azure PowerShell

Kommandolinje

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/201-logic-app-b2b-disaster-recovery-replication/azuredeploy.json
Installér og konfigurer Azure-kommandolinjegrænsefladen til flere platforme