Spring over navigation

Create Key Vault with logging

Sidst opdateret: 15-02-2017

This template creates a Key Vault and a storage account that is used for logging. It optionally creates resource locks to protect your Key Vault and storage resources.

Denne ARM-skabelon (Azure Resource Manager) blev oprettet af et medlem af communityet og ikke af Microsoft. Hver ARM-skabelon er givet i licens til dig under en licensaftale med ejeren af skabelonen og ikke med Microsoft. Microsoft kan ikke gøres ansvarlig for de ARM-skabeloner, der leveres og gives i licens af communitymedlemmer, og vi undersøger dem ikke for sikkerhed, kompatibilitet eller ydeevne. ARM-skabeloner fra communytiet understøttes ikke af noget eller nogen Microsoft-supportprogram eller -tjeneste, og de stilles til rådighed, SOM DE ER, uden nogen former for garanti.

Parametre

Parameternavn Beskrivelse
keyVaultName KeyVault name
accessPolicies Access policies object {"tenantId":"","objectId":"","permissions":{"keys":[""],"secrets":[""]}}
logsRetentionInDays Specifies the number of days that logs are gonna be kept. If you do not want to apply any retention policy and retain data forever, set value to 0.
enableVaultForDeployment Specifies if the vault is enabled for deployment by script or compute (VM, Service Fabric, ...)
enableVaultForTemplateDeployment Specifies if the vault is enabled for a template deployment
enableVaultForDiskEncryption Specifies if the azure platform has access to the vault for enabling disk encryption scenarios.
vaultSku Specifies the SKU for the vault
protectWithLocks (ingen beskrivelse tilgængelig)
location Location for all resources.

Brug skabelonen

PowerShell

New-AzureRmResourceGroupDeployment -Name <deployment-name> -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/azure/azure-quickstart-templates/master/201-key-vault-with-logging-create/azuredeploy.json
Installér og konfigurer Azure PowerShell

Kommandolinje

azure config mode arm
azure group deployment create <my-resource-group> <my-deployment-name> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/azure/azure-quickstart-templates/master/201-key-vault-with-logging-create/azuredeploy.json
Installér og konfigurer Azure-kommandolinjegrænsefladen til flere platforme