Jenkins to Azure Container Registry

Sidst opdateret: 26-06-2017

Omkostningsestimat

$0.2754000000

Anslåede månedlige omkostninger

Få at vide, hvordan dette blev beregnet, og tilpas det til dine behov

Prisberegner

This template allows you to deploy an instance of Jenkins on a DS1_v2 size Linux Ubuntu 14.04 LTS VM and an Azure Container Registry. It also includes an optional ACR pipeline.

Denne ARM-skabelon (Azure Resource Manager) blev oprettet af et medlem af communityet og ikke af Microsoft. Hver ARM-skabelon er givet i licens til dig under en licensaftale med ejeren af skabelonen og ikke med Microsoft. Microsoft kan ikke gøres ansvarlig for de ARM-skabeloner, der leveres og gives i licens af communitymedlemmer, og vi undersøger dem ikke for sikkerhed, kompatibilitet eller ydeevne. ARM-skabeloner fra communytiet understøttes ikke af noget eller nogen Microsoft-supportprogram eller -tjeneste, og de stilles til rådighed, SOM DE ER, uden nogen former for garanti.

Parametre

Parameternavn Beskrivelse
adminUsername User name for the Virtual Machine.
adminPassword Password for the Virtual Machine.
jenkinsDnsPrefix Unique DNS Name for the Public IP used to access the Jenkins Virtual Machine.
servicePrincipalAppId Service Principal App ID (also called Client ID) used by Jenkins to push the docker image to Azure Container Registry.
servicePrincipalAppKey Service Principal App Key (also called Client Secret) used by Jenkins to push the docker image to Azure Container Registry.
gitRepository URL to a public git repository that includes a Dockerfile.

Brug skabelonen

PowerShell

New-AzureRmResourceGroupDeployment -Name <deployment-name> -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/azure/azure-quickstart-templates/master/201-jenkins-acr/azuredeploy.json
Installér og konfigurer Azure PowerShell

Kommandolinje

azure config mode arm
azure group deployment create <my-resource-group> <my-deployment-name> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/azure/azure-quickstart-templates/master/201-jenkins-acr/azuredeploy.json
Installér og konfigurer Azure-kommandolinjegrænsefladen til flere platforme