The Azure Quickstart templates are currently available in English

Deploy HDInsight on new Data Lake Store and Storage

Sidst opdateret: 10-01-2016

This template allows you to deploy a new Linux HDInsight cluster with new Data Lake Store and Storage accounts.

Denne ARM-skabelon (Azure Resource Manager) blev oprettet af et medlem af communityet og ikke af Microsoft. Hver ARM-skabelon er givet i licens til dig under en licensaftale med ejeren af skabelonen og ikke med Microsoft. Microsoft kan ikke gøres ansvarlig for de ARM-skabeloner, der leveres og gives i licens af communitymedlemmer, og vi undersøger dem ikke for sikkerhed, kompatibilitet eller ydeevne. ARM-skabeloner fra communytiet understøttes ikke af noget eller nogen Microsoft-supportprogram eller -tjeneste, og de stilles til rådighed, SOM DE ER, uden nogen former for garanti.

Parametre

Parameternavn Beskrivelse
clusterType The type of the HDInsight cluster to create.
clusterName The name of the HDInsight cluster to create.
clusterLoginUserName These credentials can be used to submit jobs to the cluster and to log into cluster dashboards.
clusterLoginPassword The password must be at least 10 characters in length and must contain at least one digit, one non-alphanumeric character, and one upper or lower case letter.
sshUserName These credentials can be used to remotely access the cluster.
sshPassword The password must be at least 10 characters in length and must contain at least one digit, one non-alphanumeric character, and one upper or lower case letter.
clusterStorageAccountName The name of the Azure storage account to be created and be used as the cluster's primary storage.
adlStoreName The name of the Azure Data Lake Store account to be created and connected to the cluster.
aadTenantId The tenant ID (guid) of the Azure Active Directory (AAD) tenant where the service principal resides.
servicePrincipalObjectId The AAD object ID (guid) of the service principal that represents the HDInsight cluster. The service principal will be given permissions on the root folder of the Data Lake Store account.
servicePrincipalApplicationId The AAD application ID (guid) of the service principal that represents the HDInsight cluster. The service principal will be given permissions on the root folder of the Data Lake Store account.
servicePrincipalCertificateContents The base-64-encoded contents of the PFX certificate file that can be used to authenticate as the service principal that represents the HDInsight cluster.
servicePrincipalCertificatePassword The password securing the PFX certificate file that can be used to authenticate as the service principal that represents the HDInsight cluster.
clusterWorkerNodeCount The number of nodes in the HDInsight cluster.

Brug skabelonen

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/201-hdinsight-datalake-store-azure-storage/azuredeploy.json
Installér og konfigurer Azure PowerShell

Kommandolinje

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/201-hdinsight-datalake-store-azure-storage/azuredeploy.json
Installér og konfigurer Azure-kommandolinjegrænsefladen til flere platforme