Spring over navigation

Provision a function app with source deployed from GitHub

Sidst opdateret: 08-02-2017

This template deploys a Function App hosted in a new dedicated App Service Plan. The Function App has a child resource that enables continous integration and deploys the function code from a GitHub repository.

Denne ARM-skabelon (Azure Resource Manager) blev oprettet af et medlem af communityet og ikke af Microsoft. Hver ARM-skabelon er givet i licens til dig under en licensaftale med ejeren af skabelonen og ikke med Microsoft. Microsoft kan ikke gøres ansvarlig for de ARM-skabeloner, der leveres og gives i licens af communitymedlemmer, og vi undersøger dem ikke for sikkerhed, kompatibilitet eller ydeevne. ARM-skabeloner fra communytiet understøttes ikke af noget eller nogen Microsoft-supportprogram eller -tjeneste, og de stilles til rådighed, SOM DE ER, uden nogen former for garanti.

Parametre

Parameternavn Beskrivelse
appName The name of the function app that you wish to create.
sku The pricing tier for the hosting plan.
workerSize The instance size of the hosting plan (small, medium, or large).
storageAccountType Storage Account type
repoURL The URL for the GitHub repository that contains the project to deploy.
branch The branch of the GitHub repository to use.
location Location for all resources.

Brug skabelonen

PowerShell

New-AzureRmResourceGroupDeployment -Name <deployment-name> -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/201-function-app-dedicated-github-deploy/azuredeploy.json
Installér og konfigurer Azure PowerShell

Kommandolinje

azure config mode arm
azure group deployment create <my-resource-group> <my-deployment-name> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/201-function-app-dedicated-github-deploy/azuredeploy.json
Installér og konfigurer Azure-kommandolinjegrænsefladen til flere platforme