The Azure Quickstart templates are currently available in English

Create Azure Front Door in front of Azure API Management

Sidst opdateret: 29-04-2020

This sample demonstrates how to use Azure Front Door as a global load balancer in front of Azure API Management.

Denne ARM-skabelon (Azure Resource Manager) blev oprettet af et medlem af communityet og ikke af Microsoft. Hver ARM-skabelon er givet i licens til dig under en licensaftale med ejeren af skabelonen og ikke med Microsoft. Microsoft kan ikke gøres ansvarlig for de ARM-skabeloner, der leveres og gives i licens af communitymedlemmer, og vi undersøger dem ikke for sikkerhed, kompatibilitet eller ydeevne. ARM-skabeloner fra communytiet understøttes ikke af noget eller nogen Microsoft-supportprogram eller -tjeneste, og de stilles til rådighed, SOM DE ER, uden nogen former for garanti.

Parametre

Parameternavn Beskrivelse
location Location for the Azure resources.
virtualNetwork Specifies the Virtual Network configuration.
workspaceName Name of the Log Analytics workspace
workspaceSku Pricing tier: PerGB2018 or legacy tiers (Free, Standalone, PerNode, Standard or Premium) which are not available to all customers.
appInsightsName The name of your Application Insights resource used by API Management.
apimServiceName The name of your API Management service.
apimPublisherEmail The email address of the owner of the service
apimPublisherName The name of the publisher.
apimSku The pricing tier of this API Management service. Only Developer and Premium are supported when deploying into a shared VNET.
apimCapacity Number of deployed units of the SKU.
frontDoorName Name of the Azure Front Door which is globally unique. Min length: 5. Max length: 64
frontDoorEnforceCertificateNameCheck Whether to enforce certificate name check on HTTPS requests to all backend pools. No effect on non-HTTPS requests. - Enabled or Disabled
frontDoorFrontendEndpoint This parameter contains the name and properties of the frontend endpoint.
frontDoorBackendPool This parameter contains the name and properties of the Application Gateway Backend Pool
frontDoorRoutingRule This parameter contains the name and properties of the routing rule.
frontDoorHealthProbeSettings This parameter contains the name and properties of the health probe settings.
deployWaf Specifies whether to deploy a global WAF policy in Front Door.
wafPolicyName The name of the WAF policy
wafMode Describes if it is in detection mode or prevention mode at policy level.
allowTrafficOnlyFromFrontDoor Specifies whether to allow traffic to API Management public endpoints only from Front Door.

Brug skabelonen

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/201-front-door-api-management/azuredeploy.json
Installér og konfigurer Azure PowerShell

Kommandolinje

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/201-front-door-api-management/azuredeploy.json
Installér og konfigurer Azure-kommandolinjegrænsefladen til flere platforme