The Azure Quickstart templates are currently available in English

Enable encryption on a running Linux VM.

Sidst opdateret: 21-09-2016

This template enables encryption on a running linux vm using AAD client secret.

Denne ARM-skabelon (Azure Resource Manager) blev oprettet af et medlem af communityet og ikke af Microsoft. Hver ARM-skabelon er givet i licens til dig under en licensaftale med ejeren af skabelonen og ikke med Microsoft. Microsoft kan ikke gøres ansvarlig for de ARM-skabeloner, der leveres og gives i licens af communitymedlemmer, og vi undersøger dem ikke for sikkerhed, kompatibilitet eller ydeevne. ARM-skabeloner fra communytiet understøttes ikke af noget eller nogen Microsoft-supportprogram eller -tjeneste, og de stilles til rådighed, SOM DE ER, uden nogen former for garanti.

Parametre

Parameternavn Beskrivelse
aadClientID Client ID of AAD app which has permissions to KeyVault
aadClientSecret Client Secret of AAD app which has permissions to KeyVault
diskFormatQuery the query string used to identify the disks to format and encrypt. This parameter only works when you set the EncryptionOperation as EnableEncryptionFormat. For example, passing [{"dev_path":"/dev/md0","name":"encryptedraid","file_system":"ext4"}] will format /dev/md0, encrypt it and mount it at /mnt/dataraid. This parameter should only be used for RAID devices. The specified device must not have any existing filesystem on it.
encryptionOperation EnableEncryption would encrypt the disks in place and EnableEncryptionFormat would format the disks directly
volumeType Defines which drives should be encrypted. OS encryption is supported on RHEL 7.2, CentOS 7.2 & Ubuntu 16.04.
keyEncryptionKeyURL URL of the KeyEncryptionKey used to encrypt the volume encryption key
keyVaultName Name of the KeyVault to place the volume encryption key
keyVaultResourceGroup Resource group of the KeyVault
passphrase The passphrase for the disks
sequenceVersion sequence version of the bitlocker operation. Increment this everytime an operation is performed on the same VM
useKek Select kek if the secret should be encrypted with a key encryption key
vmName Name of the virtual machine
_artifactsLocation The base URI where artifacts required by this template are located. When the template is deployed using the accompanying scripts, a private location in the subscription will be used and this value will be automatically generated.
_artifactsLocationSasToken The sasToken required to access _artifactsLocation. When the template is deployed using the accompanying scripts, a sasToken will be automatically generated.
location Location for all resources.

Brug skabelonen

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/201-encrypt-running-linux-vm/azuredeploy.json
Installér og konfigurer Azure PowerShell

Kommandolinje

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/201-encrypt-running-linux-vm/azuredeploy.json
Installér og konfigurer Azure-kommandolinjegrænsefladen til flere platforme

Flere skabeloner af Kamran Khan