The Azure Quickstart templates are currently available in English

# Create a new encrypted windows vm from gallery image.

Sidst opdateret: 10-11-2015

This template creates a new encrypted windows vm using the server 2k12 gallery image.

Denne ARM-skabelon (Azure Resource Manager) blev oprettet af et medlem af communityet og ikke af Microsoft. Hver ARM-skabelon er givet i licens til dig under en licensaftale med ejeren af skabelonen og ikke med Microsoft. Microsoft kan ikke gøres ansvarlig for de ARM-skabeloner, der leveres og gives i licens af communitymedlemmer, og vi undersøger dem ikke for sikkerhed, kompatibilitet eller ydeevne. ARM-skabeloner fra communytiet understøttes ikke af noget eller nogen Microsoft-supportprogram eller -tjeneste, og de stilles til rådighed, SOM DE ER, uden nogen former for garanti.

Parametre

Parameternavn Beskrivelse
vmName Name of the virtual machine
adminUsername Admin user name for the virtual machine
adminPassword Admin user password for virtual machine
newStorageAccountName Storage account to store os vhd
vmStorageContainerName Name of the storage account container to store os vhd
vmSize Size of VM
virtualNetworkName Name of VNET to which the VM NIC belongs to
subnetName Name of Subnet to which the VM NIC belongs to
aadClientID Client ID of AAD app which has permissions to KeyVault
aadClientSecret Client Secret of AAD app which has permissions to KeyVault
keyVaultName Name of the KeyVault to place the volume encryption key
keyVaultResourceGroup Resource group of the KeyVault
useExistingKek Select kek if the secret should be encrypted with a key encryption key and pass explicit keyEncryptionKeyURL. For nokek, you can keep keyEncryptionKeyURL empty.
keyEncryptionKeyURL URL of the KeyEncryptionKey used to encrypt the volume encryption key
location Location for all resources.

Brug skabelonen

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/201-encrypt-create-new-vm-gallery-image/azuredeploy.json
Installér og konfigurer Azure PowerShell

Kommandolinje

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/201-encrypt-create-new-vm-gallery-image/azuredeploy.json
Installér og konfigurer Azure-kommandolinjegrænsefladen til flere platforme

Flere skabeloner af Aravind Thoram