The Azure Quickstart templates are currently available in English

Blockchain Service

Sidst opdateret: 16-09-2020

This template deploys a Azure Blockchain Service, that currently provides support for the Ethereum Quorum ledger using the IBFT consensus mechanism.

Denne ARM-skabelon (Azure Resource Manager) blev oprettet af et medlem af communityet og ikke af Microsoft. Hver ARM-skabelon er givet i licens til dig under en licensaftale med ejeren af skabelonen og ikke med Microsoft. Microsoft kan ikke gøres ansvarlig for de ARM-skabeloner, der leveres og gives i licens af communitymedlemmer, og vi undersøger dem ikke for sikkerhed, kompatibilitet eller ydeevne. ARM-skabeloner fra communytiet understøttes ikke af noget eller nogen Microsoft-supportprogram eller -tjeneste, og de stilles til rådighed, SOM DE ER, uden nogen former for garanti.

Parametre

Parameternavn Beskrivelse
bcMemberName Azure Blockchain Service member name. The blockchain member name must be unique and can only contain lowercase letters and numbers. The first character must be a letter. The value must be between 2 and 20 characters long.
consortiumName Consortium name. The new consortium name must be unique.
memberPassword The password for the member's default transaction node. Use the password for basic authentication when connecting to blockchain member's default transaction node public endpoint. The password must have 3 of the following: 1 lower case character, 1 upper case character, 1 number, and 1 special character that is not '#', '`', '*', '"', ''', '-', '%',' ' or ';'.
consortiumManagementAccountPassword The consortium management account password is used to encrypt the private key for the Ethereum account that is created for your member. You use the member account and member account password for consortium management. The password must have 3 of the following: 1 lower case character, 1 upper case character, 1 number, and 1 special character that is not '#', '`', '*', '"', ''', '-', '%',' ' or ';'.
skuTier Use Basic or Standard. Use the Basic tier for development, testing, and proof of concepts. Use the Standard tier for production grade deployments. You should also use the Standard tier if you are using Blockchain Data Manager or sending a high volume of private transactions. Changing the pricing tier between basic and standard after member creation is not supported.
skuName Use S0 for Standard and B0 for Basic.
location Location for all resources.

Brug skabelonen

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/201-blockchain-asaservice/azuredeploy.json
Installér og konfigurer Azure PowerShell

Kommandolinje

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/201-blockchain-asaservice/azuredeploy.json
Installér og konfigurer Azure-kommandolinjegrænsefladen til flere platforme