The Azure Quickstart templates are currently available in English

App Service Environment with Hosting Plan and Azure WebApp

Sidst opdateret: 06-04-2018

Creates an App Service Environment v2 with an ILB Address in a existing virtual network that will be privately availible. The App Service Environment will contain a Hosting Plan and a Azure Web App

Denne ARM-skabelon (Azure Resource Manager) blev oprettet af et medlem af communityet og ikke af Microsoft. Hver ARM-skabelon er givet i licens til dig under en licensaftale med ejeren af skabelonen og ikke med Microsoft. Microsoft kan ikke gøres ansvarlig for de ARM-skabeloner, der leveres og gives i licens af communitymedlemmer, og vi undersøger dem ikke for sikkerhed, kompatibilitet eller ydeevne. ARM-skabeloner fra communytiet understøttes ikke af noget eller nogen Microsoft-supportprogram eller -tjeneste, og de stilles til rådighed, SOM DE ER, uden nogen former for garanti.

Parametre

Parameternavn Beskrivelse
aseName Name of the App Service Environment
vnetResourceGroupName The resource group name that contains the vnet
vnetResourceName The name of the vnet
subnetName Subnet name that will contain the App Service Environment
aseLocation Specific parameter used because the ASE api can't handle the resource group location
internalLoadBalancingMode 0 = public VIP only, 1 = only ports 80/443 are mapped to ILB VIP, 2 = only FTP ports are mapped to ILB VIP, 3 = both ports 80/443 and FTP ports are mapped to an ILB VIP.
dnsSuffix Used when deploying an ILB enabled ASE. Set this to the root domain associated with the ASE. For example: contoso.com
siteName The name of the web app that will be created.
appServicePlanName The name of the App Service plan to use for hosting the web app.
owner The owner of the resource will be used for tagging.
workerPool Defines which worker pool's (WP1, WP2 or WP3) resources will be used for the app service plan.
numberOfWorkersFromWorkerPool Defines the number of workers from the worker pool that will be used by the app service plan.

Brug skabelonen

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/201-asev2-ilb-with-web-app/azuredeploy.json
Installér og konfigurer Azure PowerShell

Kommandolinje

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/201-asev2-ilb-with-web-app/azuredeploy.json
Installér og konfigurer Azure-kommandolinjegrænsefladen til flere platforme