The Azure Quickstart templates are currently available in English

Create an API Management instance and all sub resources using template

Sidst opdateret: 29-06-2017

This template demonstrates how to create a API Management service and configure sub-entities

Denne ARM-skabelon (Azure Resource Manager) blev oprettet af et medlem af communityet og ikke af Microsoft. Hver ARM-skabelon er givet i licens til dig under en licensaftale med ejeren af skabelonen og ikke med Microsoft. Microsoft kan ikke gøres ansvarlig for de ARM-skabeloner, der leveres og gives i licens af communitymedlemmer, og vi undersøger dem ikke for sikkerhed, kompatibilitet eller ydeevne. ARM-skabeloner fra communytiet understøttes ikke af noget eller nogen Microsoft-supportprogram eller -tjeneste, og de stilles til rådighed, SOM DE ER, uden nogen former for garanti.

Parametre

Parameternavn Beskrivelse
publisherEmail The email address of the owner of the service
publisherName The name of the owner of the service
sku The pricing tier of this API Management service
skuCount The instance size of this API Management service.
mutualAuthenticationCertificate Base-64 encoded Mutual authentication PFX certificate.
certificatePassword Mutual authentication certificate password.
eventHubNamespaceConnectionString EventHub connection string for logger.
googleClientSecret Google client secret to configure google identity.
openIdConnectClientSecret OpenId connect client secret.
tenantPolicy Tenant policy XML.
apiPolicy API policy XML.
operationPolicy Operation policy XML.
productPolicy Product policy XML.
location Location for all resources.

Brug skabelonen

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/201-api-management-create-all-resources/azuredeploy.json
Installér og konfigurer Azure PowerShell

Kommandolinje

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/201-api-management-create-all-resources/azuredeploy.json
Installér og konfigurer Azure-kommandolinjegrænsefladen til flere platforme