The Azure Quickstart templates are currently available in English

Azure Container Instances - container with health probe

Sidst opdateret: 31-05-2018

Deploy a Linux container that has a health probe using Azure Container Instances.

Denne ARM-skabelon (Azure Resource Manager) blev oprettet af et medlem af communityet og ikke af Microsoft. Hver ARM-skabelon er givet i licens til dig under en licensaftale med ejeren af skabelonen og ikke med Microsoft. Microsoft kan ikke gøres ansvarlig for de ARM-skabeloner, der leveres og gives i licens af communitymedlemmer, og vi undersøger dem ikke for sikkerhed, kompatibilitet eller ydeevne. ARM-skabeloner fra communytiet understøttes ikke af noget eller nogen Microsoft-supportprogram eller -tjeneste, og de stilles til rådighed, SOM DE ER, uden nogen former for garanti.

Parametre

Parameternavn Beskrivelse
containergroupname Name for the container group
containername Name for the container
imagename Name for the image
port Port to open on the container and the public IP address.
cpuCores The number of CPU cores to allocate to the container.
memoryInGB The amount of memory to allocate to the container in gigabytes.
location The location in which the resources will be created.

Brug skabelonen

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/201-aci-linuxcontainer-healthprobe/azuredeploy.json
Installér og konfigurer Azure PowerShell

Kommandolinje

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/201-aci-linuxcontainer-healthprobe/azuredeploy.json
Installér og konfigurer Azure-kommandolinjegrænsefladen til flere platforme