2 VMs in VNET - Internal Load Balancer and LB rules

af ypitsch
Sidst opdateret: 01-04-2015

This template allows you to create 2 Virtual Machines in a VNET and under an internal Load balancer and configure a load balancing rule on Port 80. This template also deploys a Storage Account, Virtual Network, Public IP address, Availability Set and Network Interfaces.

Denne ARM-skabelon (Azure Resource Manager) blev oprettet af et medlem af communityet og ikke af Microsoft. Hver ARM-skabelon er givet i licens til dig under en licensaftale med ejeren af skabelonen og ikke med Microsoft. Microsoft kan ikke gøres ansvarlig for de ARM-skabeloner, der leveres og gives i licens af communitymedlemmer, og vi undersøger dem ikke for sikkerhed, kompatibilitet eller ydeevne. ARM-skabeloner fra communytiet understøttes ikke af noget eller nogen Microsoft-supportprogram eller -tjeneste, og de stilles til rådighed, SOM DE ER, uden nogen former for garanti.

Parametre

Parameternavn Beskrivelse
virtualNetworkName This is the name of the Virtual Network
networkInterfaceName This is the prefix name of the Network interfaces
loadBalancerName This is the name of the load balancer
adminUsername Admin username
adminPassword Admin password
imagePublisher Image Publisher
vmNamePrefix Prefix to use for VM names
imageOffer Image Offer
imageSKU Image SKU
vmStorageAccountContainerName This is the storage account container name
vmName This is the prefix name for the virtual machines
storageAccountName Storage account name
vmSize This is the allowed list of VM sizes

Brug skabelonen

PowerShell

New-AzureRmResourceGroupDeployment -Name <deployment-name> -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/azure/azure-quickstart-templates/master/201-2-vms-internal-load-balancer/azuredeploy.json
Installér og konfigurer Azure PowerShell

Kommandolinje

azure config mode arm
azure group deployment create <my-resource-group> <my-deployment-name> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/azure/azure-quickstart-templates/master/201-2-vms-internal-load-balancer/azuredeploy.json
Installér og konfigurer Azure-kommandolinjegrænsefladen til flere platforme