Spring over navigation

Create a VM with multiple NICs and RDP accessible

Sidst opdateret: 18-06-2015

This template allows you to create a Virtual Machines with multiple (2) network interfaces (NICs), and RDP connectable with a configured load balancer and an inbound NAT rule. More NICs can easily be added with this template. This template also deploys a Storage Account, Virtual Network, Public IP address, and 2 Network Interfaces (front-end and back-end).

Denne ARM-skabelon (Azure Resource Manager) blev oprettet af et medlem af communityet og ikke af Microsoft. Hver ARM-skabelon er givet i licens til dig under en licensaftale med ejeren af skabelonen og ikke med Microsoft. Microsoft kan ikke gøres ansvarlig for de ARM-skabeloner, der leveres og gives i licens af communitymedlemmer, og vi undersøger dem ikke for sikkerhed, kompatibilitet eller ydeevne. ARM-skabeloner fra communytiet understøttes ikke af noget eller nogen Microsoft-supportprogram eller -tjeneste, og de stilles til rådighed, SOM DE ER, uden nogen former for garanti.

Parametre

Parameternavn Beskrivelse
storageAccountName Name of storage account
adminUsername Admin username
adminPassword Admin password
dnsNameforLBIP DNS for Load Balancer IP
vmSize Size of the VM

Brug skabelonen

PowerShell

New-AzureRmResourceGroupDeployment -Name <deployment-name> -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/azure/azure-quickstart-templates/master/201-1-vm-loadbalancer-2-nics/azuredeploy.json
Installér og konfigurer Azure PowerShell

Kommandolinje

azure config mode arm
azure group deployment create <my-resource-group> <my-deployment-name> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/azure/azure-quickstart-templates/master/201-1-vm-loadbalancer-2-nics/azuredeploy.json
Installér og konfigurer Azure-kommandolinjegrænsefladen til flere platforme