Create Azure Web app with GoLang extension

Sidst opdateret: 21-05-2015

Omkostningsestimat

$0.0

Anslåede månedlige omkostninger

Få at vide, hvordan dette blev beregnet, og tilpas det til dine behov

Prisberegner

Creates an Azure Web app with Golang extension, Template and Golang Extension originally authored by Wade Wegner of Microsoft

Denne ARM-skabelon (Azure Resource Manager) blev oprettet af et medlem af communityet og ikke af Microsoft. Hver ARM-skabelon er givet i licens til dig under en licensaftale med ejeren af skabelonen og ikke med Microsoft. Microsoft kan ikke gøres ansvarlig for de ARM-skabeloner, der leveres og gives i licens af communitymedlemmer, og vi undersøger dem ikke for sikkerhed, kompatibilitet eller ydeevne. ARM-skabeloner fra communytiet understøttes ikke af noget eller nogen Microsoft-supportprogram eller -tjeneste, og de stilles til rådighed, SOM DE ER, uden nogen former for garanti.

Parametre

Parameternavn Beskrivelse
siteName Name of azure web app
appServicePlanName Name of hosting plan
sku SKU value
workerSize Worker Size( 0=Small, 1=Medium, 2=Large )
use32bitWorkerProcess Enable 32bit worker process or 64bit, 64bit is not available if you choose free hosting plan.
enableAlwaysOn Enable/Disable always on. If you choose free for hosting plan, this should be set to false as always on is not supported for free plan

Brug skabelonen

PowerShell

New-AzureRmResourceGroupDeployment -Name <deployment-name> -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/azure/azure-quickstart-templates/master/101-webapp-with-golang/azuredeploy.json
Installér og konfigurer Azure PowerShell

Kommandolinje

azure config mode arm
azure group deployment create <my-resource-group> <my-deployment-name> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/azure/azure-quickstart-templates/master/101-webapp-with-golang/azuredeploy.json
Installér og konfigurer Azure-kommandolinjegrænsefladen til flere platforme