Spring over navigation

Existing SQL Server Auto Backup setup

Sidst opdateret: 13-06-2018

This template setup or update on an existing SQL Server Virtual Machine on Azure with the Auto Backup Configuration

Denne ARM-skabelon (Azure Resource Manager) blev oprettet af et medlem af communityet og ikke af Microsoft. Hver ARM-skabelon er givet i licens til dig under en licensaftale med ejeren af skabelonen og ikke med Microsoft. Microsoft kan ikke gøres ansvarlig for de ARM-skabeloner, der leveres og gives i licens af communitymedlemmer, og vi undersøger dem ikke for sikkerhed, kompatibilitet eller ydeevne. ARM-skabeloner fra communytiet understøttes ikke af noget eller nogen Microsoft-supportprogram eller -tjeneste, og de stilles til rådighed, SOM DE ER, uden nogen former for garanti.

Parametre

Parameternavn Beskrivelse
existingVirtualMachineName Existing SQL Server virtual machine name
sqlAutobackupRetentionPeriod SQL Server Auto Backup Retention Period
sqlAutobackupStorageAccountName SQL Server Auto Backup Storage Account Name
sqlAutobackupEncryptionPassword SQL Server Auto Backup Encryption Password
location Location for all resources.

Brug skabelonen

PowerShell

New-AzureRmResourceGroupDeployment -Name <deployment-name> -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/azure/azure-quickstart-templates/master/101-vm-sql-existing-autobackup-update/azuredeploy.json
Installér og konfigurer Azure PowerShell

Kommandolinje

azure config mode arm
azure group deployment create <my-resource-group> <my-deployment-name> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/azure/azure-quickstart-templates/master/101-vm-sql-existing-autobackup-update/azuredeploy.json
Installér og konfigurer Azure-kommandolinjegrænsefladen til flere platforme