The Azure Quickstart templates are currently available in English

Deploy an Azure SignalR service

Sidst opdateret: 22-10-2020

This template creates an Azure SignalR Service using a template.

Denne ARM-skabelon (Azure Resource Manager) blev oprettet af et medlem af communityet og ikke af Microsoft. Hver ARM-skabelon er givet i licens til dig under en licensaftale med ejeren af skabelonen og ikke med Microsoft. Microsoft kan ikke gøres ansvarlig for de ARM-skabeloner, der leveres og gives i licens af communitymedlemmer, og vi undersøger dem ikke for sikkerhed, kompatibilitet eller ydeevne. ARM-skabeloner fra communytiet understøttes ikke af noget eller nogen Microsoft-supportprogram eller -tjeneste, og de stilles til rådighed, SOM DE ER, uden nogen former for garanti.

Parametre

Parameternavn Beskrivelse
name The globally unique name of the SignalR resource to create.
location Location for the SignalR resource.
pricingTier The pricing tier of the SignalR resource.
capacity The number of SignalR Unit.
serviceMode Visit https://github.com/Azure/azure-signalr/blob/dev/docs/faq.md#service-mode to understand SignalR Service Mode.
enableConnectivityLogs (ingen beskrivelse tilgængelig)
enableMessagingLogs (ingen beskrivelse tilgængelig)
allowedOrigins Set the list of origins that should be allowed to make cross-origin calls.

Brug skabelonen

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/101-signalr/azuredeploy.json
Installér og konfigurer Azure PowerShell

Kommandolinje

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/101-signalr/azuredeploy.json
Installér og konfigurer Azure-kommandolinjegrænsefladen til flere platforme