The Azure Quickstart templates are currently available in English

Create a Service Bus Queue and Azure Scheduler Job

Sidst opdateret: 15-09-2020

An Service Bus namespace, queue, and write-only SAS policy, and an Azure Scheduler job collection and job that will post a message into the Service Bus queue at a regular interval. Template originally authored by John Downs.

Denne ARM-skabelon (Azure Resource Manager) blev oprettet af et medlem af communityet og ikke af Microsoft. Hver ARM-skabelon er givet i licens til dig under en licensaftale med ejeren af skabelonen og ikke med Microsoft. Microsoft kan ikke gøres ansvarlig for de ARM-skabeloner, der leveres og gives i licens af communitymedlemmer, og vi undersøger dem ikke for sikkerhed, kompatibilitet eller ydeevne. ARM-skabeloner fra communytiet understøttes ikke af noget eller nogen Microsoft-supportprogram eller -tjeneste, og de stilles til rådighed, SOM DE ER, uden nogen former for garanti.

Parametre

Parameternavn Beskrivelse
serviceBusNamespaceName The suffix to add to resource names that require global uniqueness.
location The location in which the Service Bus and Azure Scheduler resources should be deployed.
queueName The name of the queue that should have the messages automatically posted to it. The queue will be created by the template deployment if it doesn't already exist.
messageContents The contents of the message to post to the queue.
postRecurrence The frequency at which the message should be posted to the queue.

Brug skabelonen

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/101-scheduler-service-bus/azuredeploy.json
Installér og konfigurer Azure PowerShell

Kommandolinje

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/101-scheduler-service-bus/azuredeploy.json
Installér og konfigurer Azure-kommandolinjegrænsefladen til flere platforme