Spring over navigation

Create a Redis Cache using a template

Sidst opdateret: 20-04-2016

This template creates an Azure Redis Cache with diagnostics data kept in a storage account.

Denne ARM-skabelon (Azure Resource Manager) blev oprettet af et medlem af communityet og ikke af Microsoft. Hver ARM-skabelon er givet i licens til dig under en licensaftale med ejeren af skabelonen og ikke med Microsoft. Microsoft kan ikke gøres ansvarlig for de ARM-skabeloner, der leveres og gives i licens af communitymedlemmer, og vi undersøger dem ikke for sikkerhed, kompatibilitet eller ydeevne. ARM-skabeloner fra communytiet understøttes ikke af noget eller nogen Microsoft-supportprogram eller -tjeneste, og de stilles til rådighed, SOM DE ER, uden nogen former for garanti.

Parametre

Parameternavn Beskrivelse
redisCacheName The name of the Azure Redis Cache to create.
redisCacheSKU The pricing tier of the new Azure Redis Cache.
redisCacheFamily The family for the sku.
redisCacheCapacity The size of the new Azure Redis Cache instance.
enableNonSslPort A boolean value that indicates whether to allow access via non-SSL ports.
diagnosticsEnabled A value that indicates whether diagnostics should be saved to the specified storage account.
existingDiagnosticsStorageAccountId Existing storage account for diagnostics.

Brug skabelonen

PowerShell

New-AzureRmResourceGroupDeployment -Name <deployment-name> -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/azure/azure-quickstart-templates/master/101-redis-cache/azuredeploy.json
Installér og konfigurer Azure PowerShell

Kommandolinje

azure config mode arm
azure group deployment create <my-resource-group> <my-deployment-name> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/azure/azure-quickstart-templates/master/101-redis-cache/azuredeploy.json
Installér og konfigurer Azure-kommandolinjegrænsefladen til flere platforme